Xàtiva preveu 1,5 milions per comprar el monsestir de Santa Clara dins un pressupost de 27 milions per 2019

0
1113
Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva

La Junta de Govern Local dóna compte de les línies fonamentals del pressupost municipal que suposa un increment del Pla Director d’Inversions Xàtiva Creix

La Junta de Govern Local celebrada aquest dilluns ha conegut el document que conté les línies fonamentals del pressupost municipal de 2019. El document preveu un pressupost municipal de 26.977.363,36 €, el que suposa un creixement d’un 6,5% respecte al pressupost de 2018.

L’elaboració d’aquest document és un tràmit preceptiu que marca la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, la qual, en el seu article 27, estableix l’obligatorietat de remetre informació sobre les línies fonamentals del pressupost de l’exercici següent al Ministeri d’Hisenda. És una primera passa en el procés d’elaboració i aprovació dels comptes municipals que permet avançar les principals línies polítiques de l’equip de govern per al darrer any de la vigent legislatura. Entre elles, destaca un important creixement del capítol d’inversions, que arriba als 3,7 milions d’euros.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, explica que “per a l’any 2019 tenim prevista una xifra rècord d’inversions, que abastaran els 3’6 milions d’euros, si bé una part important serà la dotació econòmica per a la possible compra de Santa Clara. Per la part dels ingressos, estem assumint la rebaixa d’impostos que s’ha produït enguany i, per la part de despesa corrent, continuem amb el control d’aquesta despesa i amb la reducció de l’amortització de préstecs”.

Les dades econòmiques consignades com a línies bàsiques del pressupost de 2019 es dedueixen de la previsió de liquidació del pressupost de 2018. El document plasma noves línies d’actuació de l’equip de govern, com la ampliació del Pla Director d’Inversions Xàtiva Creix, que s’incrementarà en 1,5 milions d’euros per a la possible adquisició del Reial Monestir de Santa Clara.

La reducció de l’endeutament municipal, finançada amb el romanent de tresoreria, suposa un disminució de la càrrega financera, que compensarà en part la la disminució dels valors cadastrals dels immobles en un 4% duta a terme en 2018. Els ingressos ordinaris s’incrementaran amb la participació en els ingressos de la Diputació de València, que s’han consolidat en 2018. També, la consolidació de les subvencions de Benestar Social, que incrementen fonamentalment el capítol de personal, i la creació del fons de contingència són altres de les novetats que presenta el document.

El pressupost de 2019 també preveu un increment en el capítol 1, motivat, entre altres qüestions per un augment en les retribucions a la Policia Local, acordat en la mesa de negociació amb els sindicats. Així mateix, l’aprovació de projectes pels diferents departaments municipals ha suposat noves incorporacions de personal municipal, com ara el cas les contractacions de 100 joves en el marc del programa Avalem Joves Plus, finançat per la Generalitat Valenciana. D’altra banda, la convocatòria dels processos selectius de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament, per regularitzar la situació de la plantilla municipal, pot comportar una sèrie d’indemnitzacions que cal previndre.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here