Sueca rep una subvenció de Labora de 138.500 € per a contractar persones aturades de més de 30 anys

0
1043
Ajuntament de Sueca.

Les contractacions podran dur-se a terme gràcies al Programa Avalem Experiència i ECOVID 2020, els beneficiaris i les beneficiàries del qual seran persones desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19

L’Ajuntament de Sueca, a través del Programa Avalem Experiència (pla integral d’ocupació i formació de la Generalitat, que té com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades majors de 30 anys) i el Pla Ecovid 2020 (l’objectiu del qual són les persones desocupades com a conseqüència de la conjuntura provocada per la pandèmia) contractarà a 15 persones d’almenys 30 anys d’edat.

Tindran prioritat en esta selecció, aquelles persones inscrites en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) a partir del 14 de març de 2020, que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació, o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral. També tindran prioritat per trams de major a menor edat (majors de 45 anys i menors de 45 anys). Estaran excloses del procés aquelles que no hagen tingut una ocupació anterior.

“Vam sol·licitar la participació en este Programa de la Generalitat i se’ns ha concedit la corresponent aportació econòmica. És un programa que ve descrit íntegrament per Labora, i nosaltres el que hem de fer és complir amb els requisits que ens sol·liciten. Ara els beneficiaris/ies seran els majors de 30 anys (és un requisit imposat per Labora), però la nostra pretensió és posar en marxa, en breu, una oferta d’ocupació per a menors de 30. Les 15 persones que començaran a treballar gràcies a este Programa, tindran funcions relacionades amb la prevenció de la Covid-19, tant en informació, neteja d’espais públics i assessorament a l’hora de realitzar tràmits administratius telemàticament. Estes ofertes entren dins dels procediments de l’Ajuntament, i disposem d’una gran dotació econòmica per a fer front sis mesos a estes funcions”, ha assenyalat el regidor responsable d’ADL, Joan Carles Vázquez.

Les 15 persones contractades començaran a treballar a la fi del mes de desembre de 2020, durant un període de sis mesos, i prestaran la seua tasca en diferents departaments i àrees del Consistori, per a la realització de serveis que estiguen relacionats amb la conjuntura derivada per la Covid-19 i desenvolupar accions específicament dirigides a previndre, contindre, pal·liar o mitigar els seus efectes en l’àmbit de Sueca.

Les ofertes d’ocupació adscrites a este Programa són les següents: 7 places com a personal de neteja, amb la categoria professional de peó d’oficis múltiples i el codi d’ocupació 92101050, per a espais públics exteriors, com a instal·lacions esportives, parcs infantils, places municipals o zones enjardinades; 1 plaça com a tècnic/a en operacions de sistemes informàtics, amb el codi d’ocupació 38111011, per a la qual es requerirà la titulació de grau superior en la branca d’Informàtica, i les funcions de la qual seran d’assessorament a la ciutadania i empreses en la utilització de noves tecnologies i aplicacions informàtiques, realització de tallers explicatius i atenció personal sobre el funcionament d’Apps (cita prèvia per a atenció mèdica, gestions amb Labora i altres organismes públics, etc.); 7 places d’auxiliars d’informació, amb el codi d’ocupació 44121011, i la categoria professional d’ordenança, les funcions de les quals seran de col·laboració per al compliment del protocol de prevenció de la Covid-19 en les entrades i eixides d’escoles, esdeveniments esportius i culturals, mercats municipals, etc.

Les persones interessades a participar en el procés de selecció, hauran d’estar inscrites en l’oficina Labora de Sueca com a demandants d’ocupació, a partir de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març de 2020, i com a conseqüència d’haver perdut el treball per la conjuntura derivada de la Covid-19. No seran vàlides les inscripcions per finalització de contracte. A més, hauran de tindre més de 30 anys i estar inscrites en els treballs abans esmentats, sempre que tinguen relació amb el seu perfil professional. I, si escau, estar en possessió de la titulació requerida. La inscripció en l’ocupació específica podrà realitzar-se, fins al 28 d’octubre, a través de la pàgina web puntlabora.gva.es.

Al no oferir-se en l’actualitat el servei presencial en l’oficina Labora de Sueca, totes aquelles persones interessades que necessiten resoldre algun dubte, podran telefonar als següents números que l’Ajuntament de Sueca, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, posa a la disposició de la ciutadania: 96 170 00 50 – Ext. 103 Carol, Ext. 101 Amparo i Ext. 102 Merche.

Des de l’oficina Labora de Sueca, es remetrà a l’Ajuntament 3 candidats/tes seleccionats/des per cada lloc de treball sol·licitat, que seran requerits/des pel Departament de Desenvolupament Local segons l’aportació de la documentació pertinent adscrita al procediment de selecció estipulat per Labora. Totes les persones interessades a participar en els processos de selecció, hauran de complir tots els requisits i estar correctament inscrites en les diferents ofertes. Una vegada rebuts els/les possibles candidats/tes per part de Labora, no s’acceptaran mes candidats/tes.

Les persones preseleccionades tindran a la seua disposició, en la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, en l’apartat de l’Agència de Desenvolupament Local, els impresos relacionats amb la selecció per a la seua descàrrega.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí