Sueca ofereix beques de transport escolar per als estudiants que es desplacen fora del municipis

0
369
Ajuntament de Sueca.

Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors legals dels menors d’edat, en representació d’estos, així com els alumnes majors d’edat que reunisquen els requisits

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha aprovat, un any més, la convocatòria de beques per al transport escolar del curs 2019-2020. Amb esta mesura es pretén donar suport als joves del municipi que hagen de traslladar-se fora per a cursar els seus estudis universitaris o de cicles formatius de grau mitjà o superior. “Volem contribuir, d’alguna manera, amb esta mesura, a sufragar el cost que es genera en les famílies”, ha explicat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez.

Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares o tutors legals dels menors d’edat, en representació d’estos, així com els alumnes majors d’edat que reunisquen els següents requisits: estar empadronats i residir a Sueca, tant els sol·licitants de les ajudes com els menors, almenys un any abans de la data de la publicació de la convocatòria; estar matriculats en el curs 2019-20 en centres situats fora del terme municipal de Sueca; i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de hui, 3 de setembre, fins al 25 de setembre de 2020, preferentment de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud, s’haurà de disposar de signatura electrònica. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, es podrà presentar la sol·licitud i documentació corresponent de manera presencial en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sueca, sol·licitant cita prèvia en el telèfon 960 919 138.

Per a més informació, es pot consultar el text complet de la convocatòria en la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca (www.sueca.es) en l’apartat Anuncis.

La quantia de les ajudes dependrà de la distància a recórrer, tal com va establir la Regidoria d’Educació en el passat curs. Les quantitats, per tant, seran de 100 euros, per a recorreguts de menys de 18 quilòmetres; 150 euros, de 18 a 45 quilòmetres; i 200 euros, per a més de 45 quilòmetres.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here