Sueca aprova el primer Pla d’Igualtat del Personal de l’Ajuntament

0
1364
Ajuntament de Sueca.

L’estratègia planteja l’adopció de diferents mesures de prevenció i de canvi que incideixen en el seu funcionament i en l’estructura interna i en conseqüència

Sueca ha aprovat per unanimitat, en la sessió plenària del mes de desembre, la implantació del primer Pla d’Igualtat del Personal de l’Ajuntament. El document, que tindrà una vigència de quatre anys (2018-2022), representa un instrument de treball intern per definir l’estratègia que convertirà el consistori en una administració local implicada i preocupada en la construcció d’un entorn de treball productiu, respectuós, lliure, segur i amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones que hi treballen.

L’estratègia planteja l’adopció de diferents mesures de prevenció i de canvi que incideixen en el seu funcionament i en l’estructura interna i en conseqüència, i de manera extensiva, en la construcció de conductes i actituds per la construcció d’un nou model social al si de la societat suecana.

La comissió d’Igualtat constituïda per a tal efecte, composada paritàriament per deu membres i formada per una representació de la corporació municipal, una representació del funcionariat i dos persones tècniques en qualitat d’assessores, ha estat l’òrgan principal que ha impulsat el disseny del pla.

El pla s’estructura en els següents àmbits: Accés a l’ocupació, classificació i promoció professional; retribucions; representació equilibrada; formació; salut laboral, prevenció i protecció amb perspectiva de gènere; assetjament sexual i/o per raó de sexe; corresponsabilitat familiar i conciliació; comunicació, transversalitat i gestió municipal; difusió del pla, implicació i participació.

Els objectius concrets del pla són: Assegurar processos de selecció no discriminatoris i promoure una representació per sexes equilibrada en tots els sectors de l’administració, així com garantir la igualtat del personal empleat en totes les fases dels processos dels processos de selecció i promoció. Analitzar l’estructura retributiva amb vistes de corregir possibles discriminacions. Garantir, sempre que siga possible, la presència equilibrada de dones i homes en els diferents àmbits de responsablitat, col·lectius professionals i llocs de treball de l’organització municipal. Equilibrar la participació entre homes i dones en la formació en general, així com sensibilitzar i formar en matèria d’igualtat entre dones i homes i perspectiva de gènere. Integrar la perspectiva de gènere en la promoció de la salut laboral, i en especial protegir les situacions d’embaràs, maternitat i lactància, adaptant les condicions de treball de les dones en estes situacions segons el que s’estableixen la Llei d’Igualtat, així com en la legislació de la diversitat LGTBI. Prevenció i protecció efectiva enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe, i donar la protecció i el suport necessari a les treballadores víctimes de la violència de gènere. Facilitar a la totalitat de la plantilla la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, afavorint així la corresponsabilitat familiar.
Transmetre una imatge respectuosa i no estereotipada de dones i homes i fer un ús del llenguatge no sexista, així com implantar el principi d’igualtat i la perspectiva de gènere a tota la gestió municipal. Aconseguir que el pla siga conegut per tot el personal de l’Ajuntament i donar-lo a conéixer per a poder incentivar la correcta aplicació de les polítiques d’igualtat municipals.

Fa un any just es va aprovar, al plenari de desembre de 2017, el compromís d’implantació del Pla d’Igualtat per al personal de la plantilla de l’Ajuntament. Després d’un any de treball d’anàlisi i diagnòstic, el consistori ha presentat el document que es considera que suposarà millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre les dones i els homes que conformen la plantilla.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí