Sagunt pràcticament va duplicar en 2017 les llicències atorgades per a activitats empresarials

0
1492
Guillermo Sampedro

El departament d’Activitats de Sagunt va concedir 285 llicències en 2017, 128 més que l’any anterior

El departament d’Activitats de l’Ajuntament de Sagunt ha atorgat 285 llicències o títols habilitants a negocis i empreses durant l’exercici 2017, davant de 157 atorgades en l’exercici anterior. Durant 2017 es van registrar 303 sol·licituds d’autorització o llicència per a l’obertura d’establiments públics, una xifra similar a la de 2016, quan es van registrar 311 sol·licituds.

El regidor d’Activitats, Guillermo Sampedro, ha declarat que “les dades demostren que el servei d’Activitats va molt àgil. La gran majoria de les llicències que se sol·liciten, quasi el 80%, tarda com a màxim dos o tres mesos, fins i tot moltes d’estes tarden fins a 15 dies. Es demostra que el departament d’Activitats de l’Ajuntament és àgil en tramitar títols habilitants i llicències d’activitat, i que els reforços que hem tingut en el departament han servit”.

Sampedro ha destacat que “s’han implementat nous sistemes, i sobretot les noves lleis permeten donar major agilitat a l’hora de concedir llicències d’obertura. També es demostra que a Sagunt hi ha una major alegria a l’hora d’obrir tendes i negocis, i una millora econòmica que es veu en les quasi 300 noves activitats que hem obert”.

En els últims anys, el departament d’Activitats ha anat agilitant el procés administratiu per evitar el coll de botella i donar una resposta ràpida a les sol·licituds de noves empreses que es volen instal·lar en el municipi o a les que canvien de propietari. A més, els canvis introduïts en la legislació l’han tornada més flexible i han suposat una major rapidesa a l’hora d’atorgar autoritzacions o llicències d’obertura.

Des del comerç minorista, que inclou xicotetes tendes i comerços, va haver-hi 98 sol·licituds i es van autoritzar 79. El règim de control dels comerços minoristes ha canviat amb la Llei 12/12, ja que el seu règim va quedar modificat amb l’exclusió de la Llei 6/14. El resultat és que ja no es tramiten expedients de compatibilitats, la qual cosa agilita la tramitació en poder obrir quasi immediatament quan presenten la documentació de forma correcta. La mitjana de temps per tramitar estes llicències és d’un mes.

També es van registrar 20 sol·licituds d’autorització per a activitats innòcues, realitzades per xicotets comerços com per exemple les carnisseries. En total es van tramitar 72 autoritzacions, ja que algunes provenen d’anys anteriors. Estes estan subjectes de manera testimonial i residual a la Llei 6/14, però actualment en la seua majoria se subjecten al règim de Comerç Minorista abans indicat. La mitjana per tramitar estes autoritzacions és de poc més de dos mesos si la documentació està correcta.

Es van registrar 36 declaracions responsables i es van autoritzar 35. Són activitats subjectes al Títol IV de la Llei 6/14 i que en la pràctica totalitat han obtingut document habilitant. El temps de tràmit és similar a l’anterior, poc més de dos mesos des del moment de l’inici de l’expedient.

El departament també va rebre 25 sol·licituds de llicències ambientals per a activitats econòmiques més complexes i es van autoritzar 12, quasi la meitat. El termini màxim per resoldre-les és de sis mesos, però la mitjana és de cinc per a la tramitació, execució d’obra i obtenció de permís d’obertura. La mitjana de tramitació és major perquè es tracta del procediment més dificultós, perquè són les activitats de més alta responsabilitat dins de l’àmbit municipal d’actuació (sense comptar les Autoritzacions Ambientals Integrades, l’atorgació de les quals depén de la Generalitat Valenciana). El departament d’Activitats fa un seguiment setmanal de les compatibilitats d’este tipus d’expedients, la qual cosa evita esperes innecessàries de fins a un mes.

D’altra banda, es van registrar 49 sol·licituds d’obertura per a espectacles i es van autoritzar 21. La Llei 14/10 d’Espectacles establix que l’obertura provisional s’atorga després d’una visita de comprovació. S’intenta articular l’opció més favorable als interessos del ciutadà per emetre el document habilitant de provisionalitat el més prompte possible i d’ofici. En les primeres setmanes de gener s’han autoritzat deu obertures de les que hi havia pendents. A més, es van registrar 15 sol·licituds per a la realització d’espectacles temporals (circs, fires i casetes de falles) i es van autoritzar 11.

També va haver-hi 60 sol·licituds de canvi de titularitat i es van autoritzar 55. Pràcticament el 90% de les persones que sol·liciten l’autorització l’obtenen en un termini de 15 dies, si aporten tota la documentació en regla.

Respecte a les autoritzacions ambientals integrades, es van registrar 5 i es van aprovar 3. Són relatives a grans projectes empresarials en els quals l’Ajuntament informa dins de l’àmbit de la seua competència i són autoritzats per la Conselleria.

D’altra banda, durant 2017 es van tramitar 26 incoacions de precinte, les mateixes que en 2016, principalment d’activitats sense llicència. De les 26, solament 5 van arribar al precinte de l’activitat.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí