Sagunt obri aquest dimarts el temini per sol·licitar les ajudes municipals per a Pimes i Autònoms

0
328
L'alcalde Darío Moreno, durant la roda de premsa

Les persones que les sol·liciten tindran un de termini de 20 dies hàbils per a presentar la documentació i es podran beneficiar de fins a 3.200 euros en ajudes

El Pla Especial d’Ajudes a Pimes i Sector Autònom de Sagunt que va aprovar el Ple de la Corporació Municipal ja s’ha publicat en el BOP, amb la qual cosa a partir d’aquest dimarts 26 de maig, totes les persones interessades a rebre les ajudes podran sol·licitar-les. Estes persones podran beneficiar-se de fins a 3.200 euros en ajudes. El termini de presentació de la documentació necessària és de 20 dies hàbils comptant des de demà.

El pressupost d’esta mesura, aprovada per unanimitat el passat 11 de maig en sessió plenària extraordinària, ascendix a un total d’1’8 milions euros que es financen amb càrrec al remante de tresoreria, també aprovat el mateix dia.

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Sagunt pretén mitigar les conseqüències econòmiques provocades per la crisi sanitària de la COVID-19 i impulsar la reactivació econòmica de la ciutat.

Davall esta premissa s’atorgarà liquiditat immediata a persones autònomes i a les xicotetes i mitjanes empreses locals (Pimes) amb el propòsit d’esmorteir la pèrdua dràstica i imprevista d’ingressos, alleujar les seues obligacions empresarials i ajudar-los a mantindre l’activitat i l’ocupació de les seues treballadores i treballadors.

Existixen diferents quanties per a estes ajudes; es concedirà una quantitat de 1 400 euros per a aquelles pimes o persones autònomes que hagen hagut de tancar els seus establiments a causa de l’Estat d’Alarma, i 700 euros per a pimes o persones autònomes que no s’han vist afectats pel tancament d’establiments, però que sí han patit una reducció de la seua facturació durant els mesos de març i abril de, almenys, el 50% respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Así serán los medios de pago en la vuelta a los estadios de fútbol en España

A més, per a les empreses que compten amb 5 treballadors/as s’incrementarà l’ajuda amb 300 euros més, i a partir de la sisena persona es podrà incrementar 100 euros per persona, fins a un màxim de 800 euros. D’altra banda, per a fer front a les despeses relacionades amb contractes de lloguer directament relacionats amb l’activitat subvencionada, es concedirà una ajuda del 50% del cost mensual, sense IVA, del contracte de lloguer durant els mesos de març i abril, sense que esta quantitat a percebre supere els 1 000 euros.

Per tant, este Pla inclou ajudes per a empreses de fins a 3.200 euros i, segons un estudi econòmic i anàlisi de la situació elaborat pel departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, s’espera que hi haja entre 1.500 i 2.000 sol·licitants d’esta ajuda.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha recordat que estes ajudes es van pactar entre l’Equip de Govern i l’Oposició i que «suposen una injecció de liquiditat al sistema que realment permet que ningú es quede arrere en esta crisi».

Requisits del Pla d’Ajudes

Poden acollir-se al Pla les persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat empresarial en el municipi amb anterioritat a la declaració de l’Estat d’Alarma i que complisquen amb una sèrie de requisits com: ser persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa l’activitat productiva de la qual es desenvolupe a Sagunt i s’haja vist afectada per l’actual crisi sanitària i Estat d’Alarma amb el tancament del seu establiment o reducció de la seua facturació a la meitat; que la seua activitat econòmica no facturara més d’1 000 000 € en l’exercici 2019 i que estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries. Si no és així es poden posar en contacte amb el departament de Recaptació a través del 96 265 58 58, extensions 6426 o 6432 per a tramitar un pla de pagament que els permeta accedir a les ajudes. No poden sol·licitar l’ajuda les associacions, fundacions i, en general, altres entitats sense ànim de lucre i el personal autònom col·laborador, així com administracions ni societats públiques.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Els alcaldes Quico Fernández i Joan Ribó participaran en la conferència 'Sagunt-València. Un port dos ciutats'

Estes ajudes es concediran de manera directa fins a finalitzar el crèdit destinat a la convocatòria i s’hauran de tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt. A partir de demà, dimarts 26 de maig, en la pàgina web municipal es trobarà la informació i documentació per a presentar les sol·licituds i a partir d’aqueix moment, ha manifestat l’alcalde, «anirem tramitant tots eixos expedients per poder donar eixes ajudes tan necessàries per a les empreses amb la major celeritat». El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

El pagament d’estes ajudes es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària. Segons la convocatòria, les ajudes seran compatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat i que siguen d’altres administracions públiques, tenint en compte que en cap cas l’import de l’ajuda, unit al d’altres possibles subvencions procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, podrà superar el minvament d’ingressos de l’activitat a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus durant els mesos de març i abril. En cas de resultar beneficiària de la present ajuda i amb posterioritat resultar beneficiària d’altres ajudes incompatibles amb esta, es podrà renunciar a l’ajuda concedida en el marc d’este programa, reintegrant l’import percebut i abonant, a més, els corresponents interessos de demora generats, tal com establix la Llei General de Subvencions.

Algunes de les obligacions que tenen les persones beneficiàries d’esta ajuda són: mantindre la seua activitat empresarial durant sis mesos; i en cas d’optar a l’ajuda per tindre al seu càrrec persones treballadores, mantindre com a mínim, un 50% de la plantilla declarada, entre d’altres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Merca Origen torna dissabte al mercat de Sagunt amb degustació de productes de proximitat

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here