Sagunt no sobrepassa els valors anuals establits en la normativa legal de contaminació atmosfèrica

0
320
Enric Ariño, regidor de Medi Ambient de Sagunt

Un estudi realitzat recomana completar la xarxa actual de sistemes de mesurament que aconseguisca registrar i alertar sobre els episodis puntuals de contaminació de curta durada que ocorren

L’Ajuntament de Sagunt va encarregar un estudi sobre la contaminació atmosfèrica en el terme municipal amb l’objectiu de fer un diagnòstic de la qualitat de l’aire. Este estudi el va encarregar al Centre d’EstudisM ediambientals del Mediterrani (Fundació CEAM) perquè, després de conéixer els resultats, es procedisca a formular un pla d’acció per al control dels nivells ambientals.

Recentment, el regidor delegat de MediAmbient, Enric Ariño, va presentar al Consell Assessor de Medi Ambient de l’ajuntament un avanç d’este estudi, ja que el consell volia conéixer la situació en la qual es trobava el terme municipal pel que fa a la contaminació atmosfèrica. Per a això s’han realitzat diferents mesuraments: mesures sistemàtiques (dosimètriques) i mesures intensives.

Les conclusions provisionals apunten que els nivells no alerten sobre l’existència de concentracions especialment altes de cap contaminant, ja que no superen els valors legals. No obstantaixò, estos valors es referixen a dades acumulatives anuals en les quals no incidixen especialment els pics de contaminació registrats puntualment. De fet, les sèries temporals detecten pics clars a causa d’impactes directes de la indústria, encara que són sempre de curta durada i no tenen una alta incidència sobre els nivells anuals legals. També es mostren situacions de contaminació lligades a l’estructura urbana, trànsit i urbanitzacions. També cal apuntar que els valors registrats de PAH (Hidrocarburs Aromàtics Policíclics) i COV (Compostos Volàtils Orgànics) amb potencial incidència en la salut no semblen mostrar valorsa normalment alts.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Sagunt prepara el préstec de llibres electrònics i la visualització de fons digitals per Internet

Segons el regidor de Medi Ambient, Enric Ariño, “han puntualitzat que estos valors sempre són acumulatius, mai fan incidència amb la normativa actual als pics que puguen aparéixer durant moments o dies”. És per això que el regidor considera recomanable un canvi normatiu en els valors d’algunes substàncies més nocives de manera que no siguen únicament acumulatives, sinó que també es puguen tindre valors de contaminacions episòdiques.

Altres informacions que també dóna este avanç, segons ha explicat Enric Ariño, és que en les zones on es detecta una major contaminació és en les artèries urbanes, on més trànsit hi ha i, per tant, més partícules nocives s’acumulen.

A més, cal afegir que en ser un avanç provisional de l’estudicitat encara estan en procés de valoració les mesures dosimètriques i les mesures intensives, ja que en este cas no es disposa encara de dioxines i furans. En esta mateixa línia Ariño, ha destacat que este estudi “és un avanç, no són conclusions definitives”, però, ha assegurat també que “no potdir si un dia concret, en un moment puntual, en alguna empresa o activitat s’hapogut emetre una quantitat que poguera ser perillosa. Per tant, és l’inici d’un estudi que l’ajuntament ha de continuar i, després d’esta informació, elaborar un pla de qualitat de l’aire per a millorar esta qualitat que és el que tots volem”.

Quant als mesuraments realitzats, les dosimètriques es referixen a les realitzades al llarg de l’any a través de captadors passius, que són mostradors simples distribuïts en part del terme municipal. Sagunt compta amb tres estacions de mesuramen tfixes i una mòbil. Esta xarxa resulta insuficient per a recollir la complexa estructura d’un entorn urbà davall una forta pressió industrial i humana, segons s’explica en l’estudi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  El govern de Sagunt presenta el pressupost de 2020 que assoleix els 87,3 milions d'euros

Per este motiu es recorre a les mesures intensives que es realitzen en dos períodes diferenciats climàticament i consistixen en un desplegament de mesuradors en diferents emplaçaments del terme municipal. L’objectiu és completar la informació sobre l’impacte del teixit industrial circumdant, sobre els contaminants emesos pel trànsit de vehicles i sobre les activitats agrícoles i el sector residencial.

“Este estudi suposa una línia base que completa la informació que ja tenim, ja que Sagunt disposa de tres estacions de mesurament permanents més una que actualment hi ha mòbil a l’escola Joaquín Rodrigo. Nosaltres hem completat eixa informació en un estudi dinàmic en el qual s’han buscat al voltant de setanta punts distribuïts per tota la geografia del terme municipal. Esta informació ens servix per a veure si, passat un temps, els valors es mantenen o baixen i després s’ha de culminar amb el pla de qualitat de l’aire per a poder saber i incidir en aquells punts en els quals es donen més acumulacions”, explica el regidor.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here