Sagunt inicia les obres de millora de l’Avinguda Sants de la Pedra amb una duració de sis setmanes 


0
1406
Avinguda Sants de la Pedra

Aquests treballs comprenen l’ampliació de l’amplària total de la plataforma fins als 2,35 metres així com la col·locació d’una nova superfície, entre altres actuacions, en el tram que va des del carrer Faura fins a l’altura del carrer Roma.

Les obres de millora de la vorera nord de l’Avinguda Sants de la Pedra van començar este dilluns i es prolongaran durant un termini de sis setmanes. Aquests treballs comprenen l’ampliació de l’amplària total de la plataforma fins als 2,35 metres així com la col·locació d’una nova superfície, entre altres actuacions, en el tram que va des del carrer Faura fins a l’altura del carrer Roma.

Els treballs faran que esta ampliació de la vorera aconseguisca els 1,80 metres d’ample lliure en els punts on estan instal·lats els fanals (a més dels ja esmentats 2,35 metres, vorada inclosa, d’amplària total en la resta d’espais); la col·locació de noves vorades, el desplaçament dels embornals i l’execució de noves canalitzacions, fonamentacions i arquetes d’enllumenat.

En aquest sentit, es traslladaran sis embornals i es construirà un nou embornal sifònic de 2,5 metres de diàmetre i es canviaran les reixes. També es construirà una nova canalització d’enllumenat al costat de la nova vorada i es reposaran huit fonamentacions i arquetes d’enllumenat.

Així mateix, s’instal·larà una nova pavimentació que consistirà en una capa de 10 centímetres de formigó similar a la que existix en el tram pròxim a l’entrada de l’aparcament subterrani situat en esta mateixa avinguda.

Per part seua, el regidor delegat de Manteniment de l’Ajuntament de Sagunt, Pepe Gil, ha explicat que «per a millorar l’accessibilitat», a més de la preinstal·lació de les noves canalitzacions de l’enllumenat, està previst també desplaçar els fanals amb «la intenció que la zona siga molt més accessible a tota la ciutadania». L’edil ha subratllat que esta actuació en la vorera que queda més pròxima al riu era necessària pel fet que el paviment «realment es trobava en molt males condicions» i requeria igualment «engrandir» l’espai per al pas de vianants.

El Departament de Manteniment va detectar en el seu moment una sèrie de deficiències en este tram de la vorera nord de l’Avinguda Sants de la Pedra com una important deterioració del paviment o un ample insuficient, causat per l’estretor de la plataforma i, a més, per la ubicació dels fanals, que en alguns punts reduïen l’amplària dels 1,65 metres totals a tot just un metre, cosa que dificultava seriosament el pas de vianants.

Així, es va constatar que la repavimentació i ampliació d’esta, la millora de l’accessibilitat i la millora de la canalització dels servicis existents, que també es trobava en mal estat, entre altres, resultaven necessitats a satisfer amb l’objectiu d’optimitzar l’accessibilitat i funcionalitat per a la ciutadania.

En esta mateixa línia, la memòria de valorada pel personal tècnic del Departament referix que «l’estat del paviment és deficient en general, presentant clivelles, enfonsaments i desnivell entre les diferents parts de la vorera» al mateix temps que advertix que la presència de fanals feia que l’amplària de pas al costat d’estes anara de tot just un metre.

Per este motiu es va traure a licitació un contracte menor d’obra que finalment ha sigut adjudicat a l’empresa BECSA, que durà a terme els treballs de renovació i millora per un cost de 47.774 euros, IVA inclòs, amb una rebaixa del 1,26% respecte al pressupost base de licitació, ja que va ser esta l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament de Sagunt en relació a l’execució dels treballs entre les tres empreses a les quals es va sol·licitar oferta sobre este tema.

S’estima que l’actuació estarà acabada en el termini de sis setmanes, encara que l’edil de Manteniment, Pepe Gil, espera que les obres estiguen acabades aproximadament en un mes, i s’ha estipulat una garantia d’un any a partir de la recepció de l’obra, una vegada finalitzada.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here