Sagunt habilita excepcionalment l’obtenció de certificats d’empadronament sense certificat digital per la crisi del coronavirus

0
1235
Ajuntament de Sagunt

De manera excepcional i mentre dure l’estat d’alarma, el consell d’empadronament ha establit la manera d’obtindre certificats d’empadronament sense necessitat de sol·licitar-ho a través de certificat digital

El consell d’empadronament ha establit la manera d’obtindre certificats d’empadronament sense necessitat de sol·licitar-ho a través de certificat digital de manera excepcional i mentre dure l’estat d’alarma. Especialment per als supòsits de sol·licitud de moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui patixen dificultats extraordinàries per atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi de la COVID-19, o suposats en els quals s’acredite la urgència en l’obtenció del certificat d’empadronament.

Per això, la persona interessada podrà enviar per correu electrònic la seua sol·licitud a l’adreça de contacte atc@aytosagunto.es amb la següent documentació:

En primer lloc, una còpia d’un document acreditatiu d’identitat (DNI, Passaport, etc.) en qualsevol format llegible (PDF, formats d’imatge, etc.).

En segon lloc, si el certificat que se sol·licita és col·lectiu s’hauran d’enviar, a través del mateix sistema, les còpies dels documents acreditatius de la identitat de tots els empadronats en el domicili. Per als menors d’edat s’haurà d’aportar còpia del certificat de naixement o del llibre de família.

En tercer lloc, un escrit signat pel sol·licitant indicant una sèrie de dades com, per exemple, el nom i cognoms, adreça d’empadronament en el municipi, el nom i cognoms dels altres empadronats en el domicili (per a certificats col·lectius), adreça de correu electrònic, motiu de la sol·licitud, telèfon de contacte; (tot això amb l’objectiu d’augmentar les garanties en la comprovació de la identitat de la persona interessada i de no facilitar informació en el certificat que no s’haja donat prèviament).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Generalitat centralitza a l’Ajuntament d’Ontinyent el repartiment de material sanitari a la Vall d’Albaida

Finalment, en el cas de certificats col·lectius, s’haurà d’aportar també un escrit signat per totes les persones majors d’edat empadronades en el domicili autoritzant el sol·licitant del certificat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here