Sagunt augmentarà un 50% l’IBI als propietaris que tinguen més de 10 habitatges permanentment desocupats

0
1477
Nucli urbà del port de Sagunt.

El rebut de l’IBI es reduirà de mitjana 1,85 € després de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora

La Comissió d’Hisenda de Sagunt ha dictaminat favorablement la proposta de la regidoria d’Economia i Hisenda per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Dos grans canvis afecten esta ordenança, els quals han resultat dictaminats amb els vots favorables de l’Equip de Govern, en contra del Partit Popular i les abstencions d’Iniciativa Porteña, Ciudadanos i Vox.

La primera modificació i més destacada consistix en l’aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida dels habitatges que es troben desocupats amb caràcter permanent quan els seus propietaris tinguen més de deu habitatges permanentment desocupats. “Amb esta mesura dibuixem quina serà la línia política de l’Equip de Govern en matèria d’habitatge”, ha destacat Parra, ja que es gravarà «als grans tenidors d’habitatges que obstaculitzen el mercat immobiliari, l’accés a habitatges a la gent jove, el dret a l’habitatge, fins i tot afavorixen problemes d’ocupació, tot això implicant un elevat cost per a la ciutadania». Amb esta mesura es pretén, a més, mobilitzar el mercat immobiliari.

Segons el text de l’ordenança, s’entenen per habitatges desocupats amb caràcter permanent els així declarats per la Generalitat Valenciana segons el que establix la Llei 2/2017, de 3 de febrer, i que consten inscrits com a tals en el seu registre d’habitatges desocupats.

La declaració municipal com a habitatge desocupat amb caràcter permanent s’inicia d’ofici, atenent, a este efecte, els mitjans de prova i indicis de desocupació a data 31 de desembre referits en l’article 15 de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, i es resol prèvia audiència del subjecte passiu.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  Los 'maulets' del PSPV-PSOE de Valencia presentarán candidatura en 6 primarias comarcales

Finalment, la regidora ha afirmat que els principis que regixen el sistema tributari espanyol “són els que han de regir els nostres, el principi d’igualtat, de capacitat i de progressivitat. No volem que estes mesures vagen en contra del ciutadà amb xicotet patrimoni o que el ciutadà note que cada any paga més pel rebut de l’IBI, sinó que qui més tinga, més aporte, ja que els grans béns fan que es mantinga el nivell de recaptació”.

La segona modificació és de l’article 3 de l’ordenança, amb la qual es reduixen els tipus de gravamen aplicables a l’Impost als Béns Immobles de naturalesa urbana per a establir-los en 0,42% el tipus de gravamen general i 0,55% l’incrementat. El tipus de gravamen general és el que afecta els habitatges del municipi, així com als d’ús comercial i industrial amb un valor cadastral menor a 1 000 000 €, “este rebut baixarà 1,85 € de mitjana, depenent del valor cadastral», ha assegurat la regidora d’Hisenda, Gloria Parra. Quant al 0,55% del tipus incrementat, per a béns de valor cadastral de més d’1 000 000 €, «es manté com l’any passat”. Per als béns immobles de naturalesa rústica, s’aplicarà un tipus de gravamen del 0,72% i per als béns immobles de característiques especials, s’aplicarà un tipus de gravamen del 1,3%.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here