Sagunt aprova inicialment el pressupost de 2019 que frega els 80 milions d’euros

0
2382
Enric Ariño, regidor d'Hisenda de Sagunt

A despeses en béns i serveis es destinaran 28’9 milions, a despeses de personal 26’6 milions, 12’5 milions a inversions i 5’4 milions a transferènciescorrents

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, en la sessió extraordinària d’este divendres, 30 de novembre, ha aprovat inicialment el pressupost general de la Corporació per al pròxim exercici 2019, el qual frega els 80 milions d’euros. La proposta, que va ser presentada pel delegat d’Hisenda, Enric Ariño, ha sigut aprovada inicialment amb el vot a favor dels grups Compromís, EUPV, ADN Morvedre i PSPV i el Grup de No Adscrits. Han votat en contra el PP, Iniciativa Porteña i Ciutadans.

Els pressupostos de 2019 ascendixen a 79.829.633 euros, tant en ingressos com en despeses, dels quals es destinen 28’9 milions a despeses corrents en béns i servicis, 26’6 milions a despeses de personal, 12’5 milions a inversions, 5’4 milions a transferències corrents i 659.600 al pagament d’interessos.

Per a poder realitzar eixes despeses, l’Ajuntament de Sagunt comptarà amb un pressupost d’ingressos d’igual quantia, que principalment provenen d’impostos directes (35’1 milions), transferències de corrents d’altres administracions (17’7 milions), taxes, preus públics i altres ingressos (12’2 milions), transferències de capital (3’7milions), impostos indirectes (2’7 milions) i l’alienació d’inversions reals (5’8 milions), a més d’altres quantitats menors com, per exemple, els ingressos patrimonials, que es preveuen en 383.803 euros.

El Ple també ha aprovat el pressupost consolidat que ascendix a 80.647.331 euros, ja que inclou a l’Ajuntament, al Consell Local Agrari i a la Societat Anònima de Gestió (SAG). A més, s’ha aprovat la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sagunt.

En cas de no produir-se reclamacions contra l’expedient, una vegada es publique en el BOP i en el tauler d’anuncis, l’acord aprovat es considerarà definitiu.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí