Sagunt adjudica el projecte del sender que travessa el delta del Palància entre el port i Canet d’en Berenguer

0
1013
Imatge del projecte que s'executarà al riu Palància

L’objectiu del projecte del Sender Blau és l’adequació dels 745 metres que recorren el delta del riu per al trànsit de vianants i ciclistes i la restauració paisatgística del delta

La Junta de Govern de Sagunt ha adjudicat el contracte del Projecte de Sender Blau i restauració paisatgística del delta del Palància a l’empresa PAVASAL Empresa Constructora SA, per un import de 229.478 euros. L’execució del contracte d’obres ascendix a quatre mesos, comptats a partir de l’endemà a la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig.

L’objectiu del projecte és l’adequació dels 745 metres que recorren el delta del Palància i la seua restauració paisatgística i unir així els termes municipals de Sagunt i Canet d’en Berenguer a través d’una senda destinada al trànsit de vianants i ciclistes, que complisca els condicionants per a la declaració de sender blau.

Segons l’informe, l’important nombre d’usuaris que transiten pel delta a peu o amb bicicleta fa necessari condicionar el recorregut per a convertir-lo en un sender accessible i segur, conformat com a recorregut saludable i sostenible, alhora que element del patrimoni natural del litoral i element paisatgístic; d’esta forma es convertirà en un enllaç entre les platges al nord i sud del delta, i entre els ports de Sagunt i el port esportiu de Canet d’en Berenguer. El projecte es limita a l’adequació del tram que discorre en el terme municipal de Sagunt.

El sender del delta del Palància, comprés entre el Port de Sagunt i Canet d’en Berenguer, es troba en el límit dels dos termes municipals, en la zona de la desembocadura del riu Palància. Té una longitud aproximada de 880 metres, dels quals 745 metres estan en el terme municipal de Sagunt. El sender discorre pel delta del Palància i part en direcció nord, des del final de la platja del Port de Sagunt fins al terme municipal de Canet d´en Berenguer, connectant amb el passeig que dóna accés a Port Siles i a la platja del municipi veí.

Atesa la normativa referida i a les recomanacions contingudes en els escrits de contestació dels organismes consultats com són la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Costes i Conselleria, la proposta d’actuació consistix en el desenvolupament d’una xarxa de senders a través del delta del Palància amb un recorregut principal delimitat i apte per a ús de vianants i ciclistes; l’adequació mediambiental i paisatgística que no obstaculitze el drenatge del riu Palància; deixar el llit sense obstacles al flux i amb intervenció mínima, únicament als braços per a salvar les zones inundables; la creació d’espais al llarg del recorregut per als vianants a través del delta, que permeten el descans i l’observació; facilitar l’accés, des del recorregut, a la xarxa de senders existents en el delta, o la creació d’un espai totalment adaptat per a persones amb diversitat funcional i en general accessible per a tota mena d’usuaris. Altres actuacions que es duran a terme seran l’eliminació de canyes i altres espècies al·lòctones, d’enderrocs, ferralles i restes d’altres fems.

Pel que fa als itineraris per als vianants durant el temps que duren les obres, l’informe manifesta que cal assegurar en la mesura que siga possible un itinerari per als vianants assegurança i accessible.

D’altra banda, la restauració paisatgística inclou la distribució de l’arbratge al llarg de tot el delta, on es conservaran els escassos exemplars existents en la zona interior del delta d’oliveres, pins i alguns exemplars de palmeres washingtonienes. Els exemplars d’arbres s’acompanyaran d’exemplars d’arbustos propis d’este ambient fluvial-litoral; es procedirà a la neteja i replantació en els dos enclavaments de llacuna natural, situades contigües al recorregut principal amb característiques de marjal litoral; l’adequació recreativa de caràcter ambiental i social que resol la marginalitat del llit, amb la creació d’un espai públic per a ús i gaudi de la població, actualment ja molt utilitzat, que a més contribuirà a l’adequada conservació dels valors naturals del llit. La presència d’arbratge s’acompanyarà de mobiliari.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí