Llum verd del ple de Sagunt per donar 1,7 milions en ajudes a microempreses i autònoms afectats per la pandèmia

0
940
Darío Moreno, durant el ple municipal de Sagunt.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

El Ple de la Corporació Municipal, reunit en sessió extraordinària i urgent, ha aprovat per unanimitat les normes reguladores del procediment de concessió directa de les ajudes per import d’1.730.205 euros que es destinaran als sectors més afectats per l’adopció de les mesures excepcionals que han limitat o cessat la seua activitat econòmica amb la finalitat de frenar els contagis de Covid-19.

Prèviament l’alcalde de Sagunt ha donat compte al plenari de la seua resolució, dictada ahir, per la qual va aprovar la memòria/pla estratègic de les subvencions afectades pel decret llei 1/202 de 22 de gener del Consell per la qual es va aprovar el Pla Resistir i que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Les ajudes que es concediran, prèvia justificació, seran una quantitat de 2.000 euros per cada autònom/a o microempresa, el domicili fiscal de la qual es trobe en el municipi de Sagunt, amb un màxim de 10 treballadors i una quantitat fixa de 200 euros per treballador/a afiliat a la Seguretat Social, o Mútua Professional corresponent, a data de 31 de desembre de 2020 d’estes microempreses i autònoms o autònomes. A més s’especifica en les normes que les ajudes no podran excedir de les despeses justificades.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les empreses i persones beneficiàries hauran de complir els requisits establits en les normes i no tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de Sagunt, així com estar donades d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l’annex I de la convocatòria que es publicarà pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb data anterior a esta publicació.

Les ajudes es destinaran a les despeses corrents, abonades efectivament, per al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial que hagen resultat estrictament necessàries com per exemple lloguer del local comercial; les compres de mercaderies i aprovisionaments; les despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions vinculats al local comercial; les despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d’oficina, servicis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d’assegurances i publicitat vinculades directament a l’activitat comercial i les despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors al seu càrrec.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha afirmat que «amb estes bases aprovem eixos més d’1,7 milions d’euros en ajudes, ajudes del pla Resistir, ajudes Parèntesi, que van dirigides específicament a aquells negocis que més s’han vist afectats per la crisi econòmica i sanitària que vivim. Recordem hostaleria, sector de la cultura, gimnasos… en definitiva sectors que s’han vist durament colpejats per la crisi econòmica associada a la crisi sanitària».

Moreno ha declarat que és imprescindible per part de l’Ajuntament de Sagunt que el màxim d’eixos 1,7 milions d’euros arribe a la nostra economia «i per això des del principi nosaltres ja definim què ocorrerà amb eixe romanent, si es produïx, que anirà a incrementar precisament les ajudes que donem en la primera ronda. Amb això garantim que el màxim import de la subvenció arribe a les butxaques dels ciutadans i ciutadanes i que per tant redunden en el màxim benestar de la ciutat», ha explicat en referència al fet que es concediran tots els diners disponibles.

Esta quantitat d’1.730.205 euros és finançada per la Generalitat Valenciana en un 62,5%, per la Diputació de València en un 22,5% i per l’Ajuntament de Sagunt en un 15%.

Per la seua banda, la delegada de Promoció Econòmica i Industrial, María José Carrera, ha agraït “l’esforç de tots els partits polítics per consensuar i tirar avant esta norma reguladora que és una absoluta prioritat. Per al Consistori és molt important estar prop d’este sector en una època tan complicada i treballar junts per a poder pal·liar els efectes negatius que esta crisi sanitària està deixant en el nostre municipi. Poder recuperar la normalitat que teníem fa un any és el nostre objectiu final i només serà possible si tots i totes remem en la mateixa direcció”.

Segons les dades recollides pel departament de Promoció Econòmica i Industrial sobre el possible impacte d’actuacions per a esta finalitat, es calcula que entre 350 i 500 persones autònomes i empreses podrien acollir-se a les ajudes. D’igual forma, es calcula que puguen incloure’s en les sol·licituds més de 650 persones treballadores.​

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here