Licitada la redacció del projecte del grup de vivendes Plaça de la Ribera a Alzira

0
919
Grup de vivendes de la Plaça de la Ribera d'Alzira

Es tracta d’un grup de vivendes que es troba en un estat precari de conservació i requereix una important intervenció per aconseguir la seua revitalització

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), ha licitat la redacció del projecte per a la millora d’elements comuns i reurbanització d’espais públics del grup d’habitatges de la Generalitat Plaza de la Ribera d’Alzira, per un import de 131.333 euros (IVA inclòs).

Es tracta d’un grup que es troba en un estat precari de conservació i requereix d’una important intervenció per a aconseguir la seua revitalització. Per a això es consideren necessàries actuacions que afecten tant els edificis com als espais lliures.

A més, la deteriorada situació del bloc número 2 d’habitatges d’aquest grup, declarat per l’Ajuntament d’Alzira en estat de ruïna, obliga la demolició d’aquest.

Aquest grup d’Alzira està distribuït en huit blocs que alberguen un total de 60 habitatges i cinc locals. Des de EVha s’ha elaborat una memòria de la intervenció en el grup, que inicialment contempla les següents actuacions: demolició del bloc 2; adequació de vestíbuls, escales i replans; reparació de façanes i cobertes; adequació de les instal·lacions; millores d’accessibilitat i enllumenat; recuperació de 15 habitatges; i reestructuració i adequació d’espais lliures.

La licitació inclou la redacció d’Informes d’Avaluació d’Edificis (consultar ací) i la seua Certificació Energètica, el projecte de demolició del bloc 2, el projecte d’execució de la rehabilitació d’elements comuns dels edificis, el projecte de recuperació de 15 habitatges, el projecte de reestructuració i adequació d’espais lliures, l’estudi de Seguretat i Salut, l’estudi de Gestió de Residus, el Pla de Control de Qualitat, la direcció d’obra, la direcció d’execució d’obra i la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució d’obra.

El termini per a presentació d’ofertes finalitza el pròxim 10 d’abril, a les 14 hores. Poden obtindre informació en l’enllaç de plataforma de contractació estatal consultar ací.

Una vegada es redacte el projecte, es licitaran les obres que tenen un cost total estimat que superaria inicialment els 1,3 milions d’euros.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here