Les inversions per a la renovació del Polígon B de Xàtiva arribaran als 450.000 euros

0
1346
L'IVACE és qui promou les inversions industrials a Xàtiva

Tres empreses es presenten a la licitació de les obres oferint el els 360.000 euros d’inversió i 90.000 euros més en millores

Tres contractistes s’han presentat a la licitació de les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis al Polígon B de Xàtiva. Però el millor del cas és que les tres empreses aspirants han ofert la realització del 100% de les millores proposades, circumstància que ha produït un empat en la baremació dels tècnics municipals. Aquesta concurrència possibilita que es duguen a terme millores per 90.000 euros que, sumats al pressupost de licitació (lleugerament per damunt de 360.000 euros), eleven la inversió en el Polígon B als 450.000 euros.

Ara toca resoldre l’empat recorrent a la ponderació de les clàusules socials, fet que està previst que passe divendres que ve. Les empreses presentades han estat requerides amb aquesta finalitat. La decisió final dependrà de quina d’elles incorpora a la seua plantilla un major nombre de persones amb diversitat funcional, quina empresa disposa d’un pla d’igualtat o quina de les tres mercantils compta amb un major nombre de contractacions indefinides entre els seus recursos humans.

Actuacions de millora

Les obres al Polígon B de Xàtiva formen part del pla de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de la

Generalitat Valenciana (IVACE), per als exercicis 2018-2019. Concretament, es va a actuar en la millora de l’enllumenat, voreres, asfaltat de vials i xarxa d’aigua potable i desaigües d’un polígon industrial que ocupa una superfície de 180.690 metres quadrats.

El servei d’enllumenat públic del Polígon B és molt deficient, trobant-se sense il·luminació la zona sud i els carrers Camí de Santa Anna i Filà del Divendres. La resta del polígon té un enllumenat realitzat amb diferents models de lluminàries a les que se’ls ha instal·lat un llum led de 55 w, havent disminuït el seu rendiment. L’actuació consistirà principalment en la substitució de les lluminàries actuals per lluminàries de tecnologia led regulables de 120 w per a les lluminàries instal·lades en columnes i bàculs de 9 m d’alçada, i de 80 w per les lluminàries instal·lades en columnes o braços de 7 m d’alçada. Així mateix, s’executarà l’enllumenat dels carrers Camí de Santa Anna i el carrer Filà del Divendres mitjançant la instal·lació de bàculs de 9 m d’alçada i braç de 1,5 m amb lluminàries led regulables de 120 w i l’enllumenat de la zona sud del polígon mitjançant la instal·lació de columnes de 7 m d’alçada o braç en façana amb lluminàries led regulables de 80 w.

Un altre dels objectius de l’actuació en la substitució de part de la xarxa d’aigua potable al Polígon B enfront de la gran quantitat d’avaries que es produeixen com a conseqüència de la superficialitat de la xarxa i la mala qualitat dels materials utilitzats en la seua execució, adequant-la a la normativa actual i a les noves condicions tècnic sanitàries, millorant d’aquesta manera el seu funcionament i rendiment d’acord amb les noves necessitats, i procedir a la substitució de la xarxa actual per PVC orientat donades les seues altes prestacions, facilitat de muntatge i unions mecàniques que garanteixen l’estanquitat enfront de les unions per soldadura d’altres materials plàstics que han generat problemes en la seua durabilitat.

Les obres incloses en la memòria consisteixen principalment en la substitució de part la conducció d’aigua potable a les dues illes principals de la zona nord del Polígon B, substituint la canalització actual de polietilè per PVC-O de 12,5 atm de pressió i la valvuleria actual. A més es procedirà a la instal·lació de boques d’incendi de 80 mm a distàncies inferiors a 200 metres distribuïdes uniformement en les dues illes principals de la zona nord del Polígon B.

Pel que fa a les actuacions d’asfaltat, les obres incloses en la memòria consisteixen principalment en la repavimentació de tots els vials del polígon. Posteriorment es procedirà a realitzar les pertinents tasques de senyalització tant horitzontal com vertical amb les seues corresponents marques viàries així com la delimitació de l’aparcament. Actualment, tots els vials del Polígon B estan en una situació de ferm esgotat, sent causa principal d’això el deteriorament del paviment i el mal drenatge d’aquesta xarxa viària. D’altra banda es realitzaran també treballs de millora de pintura i senyalització d’aquest polígon i els passos de vianants seran sobreelevats per motius de seguretat viària.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí