L’Alt Forn de Sagunt comença el seu camí per ser declarat Bé d’Interés Cultural

0
1880
Alt Forn de Sagunt.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport inicia l’expedient de declaració com a BIC després de les anàlisis prèvies i la confirmació que el monument reunix les condicions

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica aquest dimecres la resolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’inicia l’expedient per a declarar Bé d’Interés Cultural (BIC), amb categoria de monument, el l’Alt Forn núm. 2 de l’antiga siderúrgia del Port de Sagunt.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor de Patrimoni Històric i Industrial, Roberto Rovira han coincidit a destacar que esta és una molt bona notícia per a la ciutat ja que l’Alt Forn és possiblement el monument més representatiu del patrimoni industrial de la ciutat i han agraït a l’Associació de Patrimoni Industrial del Port de Sagunt (APIPS) per promoure esta declaració i a totes les associacions i persones implicades per la gran labor que fan en posar en valor i protegir el patrimoni industrial de la ciutat.

Moreno ha manifestat que des de l’Ajuntament de Sagunt “continuarem espentant en eixa direcció i treballant amb les associacions per a posar en valor i protegir el nostre patrimoni industrial per a continuar aconseguint fites com la que celebrem hui”.

Per la seua part, Rovira ha agraït a totes les forces polítiques que han donat suport a les declaracions institucionals en favor d’esta declaració i ha declarat que des de l’Ajuntament “hem col·laborat molt estretament amb la direcció general des del principi perquè l’expedient es tramitara amb les màximes garanties i a partir d’ara des dels departaments municipals implicats continuarem col·laborant perquè la declaració final no patisca cap contratemps i es puga dur a terme al més prompte possible”.

La resolució de la Conselleria, entre d’altres, delimita l’entorn i fixa les normes de protecció del bé, establix que la realització de qualsevol intervenció haurà de ser autoritzada preceptivament per la direcció general prèviament a la seua realització i la concessió de llicència municipal, així com qualsevol canvi d’ús de l’immoble, i suspén l’atorgament de llicències municipals de parcel·lació, urbanització, construcció, demolició, activitat i altres actes d’edificació i ús del sòl que afecte el monument i el seu entorn de protecció. No obstant això, la direcció general de Cultura i Patrimoni podrà autoritzar actuacions quan considere que, en aplicació de les normes de protecció determinades per la resolució, manifestament no perjudiquen els valors del bé que motiven la incoació.

L’expedient se sotmetrà a informació pública durant un mes a fi que quantes persones tinguen interés puguen examinar-lo.

Cal destacar, que a més del Forn Alt núm. 2, amb totes les seues parts (plataforma, cresol, etalatges, tonell, bocana i tancaments, skip de càrrega, tubs pantalons i plataformes de ponts-grua) es recupera com a Patrimoni Immaterial el so de la sirena ja que l’ha identificat com un dels sons més significatius i rellevants pel seu valor històric i el seu impacte sobre les persones que van viure i van conviure amb eixe senyal acústic.

Els criteris seguits per a la delimitació de l’entorn afectat per la declaració han sigut paisatgístics i de percepció visual, amb la inclusió de la parcel·la on se situa el monument, el seu paisatge immediat en l’àmbit contextual i visual de l’immoble i les parcel·les adjacents, incloent els vials que envolten l’element a protegir per a garantir la seua òptima contemplació, i històrics, amb la inclusió de parcel·les i edificis que antigament eren ocupats per l’antiga siderúrgica. Així mateix, la nau de tallers generals s’inclou com a Bé de Rellevància Local per trobar-se en l’entorn delimitat.

Les actuacions amb transcendència patrimonial que es pretenguen realitzar a l’entorn de protecció requeriran de l’autorització per part de la Conselleria competent en matèria de cultura fins a l’aprovació o convalidació definitiva del corresponent pla especial de protecció. Quedarien excloses a autorització prèvia les actuacions dirigides a la mera conservació, reparació general, així com equipament i decoració interior del monument i el seu entorn, casos per als quals l’Ajuntament haurà de comunicar la llicència municipal i l’informe tècnic a la Conselleria en un termini de 10 dies.

D’altra banda, en dos de les parcel·les incloses a l’entorn de protecció, es permetrà el seu ús segons el que s’establix en les ordenances del Parc Industrial Ingruinsa, a excepció d’estacions de servici. Els magatzems que desenvolupen la seua activitat a l’aire lliure, és a dir, directament sobre la parcel·la, hauran de preservar, mitjançant pantalles vegetals o altres elements, les vistes que produïsquen un impacte negatiu des de l’exterior, entre altres obligacions en les parcel·les adjacents al bé.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here