L’Ajuntament rebutja l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic de Parc Sagunt II i demana millores

0
873
Mapa de Parc Sagunt II

Les objeccions municipals apunten que el sòl destinat no estiga concentrat en un únic punt així com la sol·licitud de millores en els accessos viaris i de ferrocarril

​L’Ajuntament de Sagunt va aprovar per unanimitat en el ple del 26 de març el dictamen desfavorable, elaborat pel departament d’Urbanisme i presentat per Pablo Abelleira, regidor d’Urbanisme, a la proposta del document d’abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic de la Conselleria del Pla Especial de Parc Sagunt II.​

La zona de Parc Sagunt II, situada davant de Parc Sagunt I que limita amb l’autovia V21 i la CV 309, compta amb uns 6,6 milions de metres quadrats dividits en quasi 3 milions de metres quadrats per a ús logístic i industrial, uns 158.000 metres quadrats en ús terciari, 231.000 metres quadrats destinats a aparcament, quasi 667.000 metres en zona verda, quasi 440.000 metres quadrats de xarxa viària, uns 184.000 metres quadrats per a infraestructura de servici urbà, al voltant de 167.000 metres quadrats per a l’accés ferroviari del port, uns 428.000 metres quadrats de reserva per a l’AVE i quasi 499.000 metres quadrats encara per definir.

La Conselleria ha demanat l’emissió d’un dictamen municipal a l’efecte d’elaboració del document d’abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic, referent al Pla Especial de l’Àrea Logística de Sagunt, promogut per la Conselleria de Territori i sol·licitat per la Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament.

Este dictamen tracta qüestions específiques relacionades amb la conveniència que el sòl destinat a equipament públic no estiga concentrat en un únic punt. La proposta d’ordenació urbanística plantejada localitza un únic punt d’ubicació dels equipaments públics, al Nord-Est del sector, d’uns 180.000 m² de superfície. Això comporta la necessitat d’una preavaluació de la solució de tractament de les aigües pluvials i residuals i la viabilitat de la seua evacuació com a condicionant de la ubicació adequada dels equipaments públics.

D’altra banda, l’Ajuntament apunta la falta de detall dels accessos des de les vies que envolten la zona, tant per a Parc Sagunt I com per a Parc Sagunt II. Els accessos viaris del front Est del sector i d’accessos viaris al Nord del sector. La insuficiència de justificació de no incidència negativa per al trànsit rodat actual entre el nucli urbà del Port de Sagunt (i nuclis al nord del mateix) i l’àrea metropolitana de València, fins a la seua connexió amb la V-21, i quines infraestructures suplementàries seran necessàries per a mantindre com a mínim l’actual grau de fluïdesa del trànsit rodat en eixe trajecte en tots dos sentits. I eixa absència de valoració no es referix només a la incidència sobre les infraestructures actuals sinó també sobre les previstes a nivell de planejament (ordenació estructural vigent) com d’execució futura (desdoblament cap al Nord, fins a la V-23 (PRV2); i cap al Sud, PRV 8, fins al seu enllaç amb la V-21).

I, finalment, la possible inconveniència de la trama de ferrocarril de l’alternativa 6, en el seu encreuament amb la CV 309.​

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here