L’Ajuntament del Palomar rep la cessió de la titularitat d’un tram de la carretera N-340A

0
525
Entrada del Palomar

La longitud del tram a cedir és de 305 m, amb una superfície estimada de 6.970 m²

El Ministeri de Foment ha cedit a l’Ajuntament del Palomar la titularitat d’un tram de la carretera N-340A, la qual cosa suposa la consegüent modificació de la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

L’Ajuntament del Palomar, amb data 8 de maig de 2019, va sol·licitar al Ministeri de Foment la cessió de la titularitat d’un tram de la carretera N-340A; una vegada acreditat el compliment dels requisits legalment establits, el Ministeri de Foment va considerar procedent accedir al sol·licitat.

L’expedient contempla la cessió sense càrrec del tram de la carretera N340A comprés entre els p.k. 820+390 i 820+695. La longitud del tram a cedir és de 305 m, amb una superfície estimada de 6.970 m².

La cessió d’aquest tram, que fins hui pertanyien a la Xarxa de Carreteres de l’Estat, no menyscaba la continuïtat de la xarxa viària estatal ni la funcionalitat d’aquesta. Es tracta d’un tram que manca de funció de servei al trànsit de llarg recorregut.

Així mateix, el canvi de titularitat no comporta transferència de cap capital, no generant-se obligacions econòmiques o despesa per a l’Administració General de l’Estat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here