L’Ajuntament de Sagunt signarà un nou conveni amb la UNED per a la continuïtat de l’Aula Universitària

0
292
L'aula de la UNED es troba a l'IES Camp de Morvedre de Sagunt

La causa és l’extinció de l’anterior conveni per no acordar una pròrroga a temps, i d’acord amb la voluntat municipal de mantindre els serveis universitaris de l’aula situada en l’IES Camp de Morvedre

L’Ajuntament de Sagunt signarà un nou conveni amb el Centre Associat de la UNED a Alzira-València, Francisco Tomás i Valiente, per a la continuïtat de l’Aula Universitària de Sagunt. Este nou document va ser aprovat per unanimitat en l’últim Ple Municipal del 25 de juny, en sessió ordinària, i tindrà una vigència de dos anys, prorrogable per un any més.

En segon lloc, el Ple va autoritzar la despesa per import de 50.000 euros per a l’exercici 2020 a favor d’este Centre Associat de la UNED. I, finalment va autoritzar disposar d’esta despesa per al futur exercici 2021. A més, les factures i el corresponent abonament s’han inclòs en el nou conveni a manera de memòria econòmica.

En este sentit, el regidor d’Educació, José Manuel Tarazona, ha explicat que «l’actual conveni ve a actualitzar l’anterior que existia amb el Consorci a Alzira-València, Francisco Tomás i Valiente associat a la UNED sobre la base dels acords establits, i donant-li així una entitat jurídica necessària. D’esta manera, podem continuar amb els serveis de suport educatiu de l’aula del Centre Associat de la UNED a Alzira-València, gestionat pel Consorci, i que desenvolupa la seua activitat en l’IES Camp de Morvedre del Port de Sagunt».

L’anterior conveni va presentar problemes de renovació, ja que, havent transcorregut el termini de vigència sense haver-se acordat una nova pròrroga anualment, tal com venia recollit en les bases, este es va extingir. Per este motiu, i considerant la voluntat municipal de mantindre l’Aula de la UNED a Sagunt, així com la necessitat de subscriure un nou conveni que, en l’actual marc competencial municipal, encaixe en el marc jurídic vigent, es va elaborar una proposta que havia de passar pel Ple per a la seua aprovació.

Les obligacions de l’Ajuntament de Sagunt seran facilitar un immoble de titularitat municipal o pública on situar l’Aula de la UNED a Sagunt, que serà el més adequat per al compliment de les funcions docents a les quals està destinat. L’ús d’estes instal·lacions per la UNED serà gratuït durant la vigència d’este nou conveni i es prioritzarà que l’Aula es mantinga en les dependències de l’IES Camp de Morvedre, on estaven situades fins ara. D’altra banda, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment de l’edifici o de la part de l’edifici que se cedix gratuïtament a la UNED amb les finalitats contingudes en el present Conveni (aigua, electricitat, neteja, recollida de residus sòlids, etc.) i dotarà també l’Aula amb un servici de consergeria i un auxiliar administratiu per a la vigilància i les tasques administratives que es generen.

L’Aula Universitària de Sagunt és part integrant del Centre Associat Alzira-València de la UNED, creat per Ordre Ministerial de data 21 de setembre de 1978, per a atendre l’Ensenyament Universitari a Distància de totes aquelles persones residents en la seua zona d’influència, per a facilitar l’accés a l’ensenyament universitari i la continuïtat dels seus estudis a totes les persones capacitades per a seguir estudis superiors que trien el sistema educatiu de la UNED per la seua metodologia o bé per raons laborals, econòmiques, de residència o qualsevol altra.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here