L’Ajuntament de Sagunt bonificarà fins un 95% la utilització del domini públic local en casos d’especial interés

0
2883
Imatge del ple de Sagunt

La bonificació es farà per actes amb raons culturals, històrico-artístiques, socials, de foment de l’ocupació o de promoció de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat provisionalment, per unanimitat, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. Amb esta modificació, l’Ajuntament podrá declarar com a d’especial interés o d’utilitat municipal la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, per raons culturals, històrico-artístiques, socials, de foment de l’ocupació o de promoció de la ciutat, amb una modificació que anirà d’un 50 a un 95%.

Altres criteris a tindre en compte seran que el domini públic utilitzat no puga ser utilitzat per a altres finalitats o que la durada d’esta utilització no impedisca i dificulte l’ús normal per part de la resta de la ciutadania. També, que l’ocupació siga realitzada per una administració o empresa pública, la Universitat o altre organisme d’investigació reconegut, etc.

Este acord i la modificació de l’ordenança aprovada pel Ple, s’exposaran al públic durant 30 dies perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. De no presentar-se’n cap, s’entendra’n com a aprovats definitivament.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí