L’Ajuntament de Sagunt aprova un nou conveni amb la UNED

0
821
Imatge del ple de Sagunt que va tractar l'acord amb la UNED

El termini de vigència serà de dos anys després que la junta rectora del centre associat mostre la seua conformitat amb l’actual conveni

La Corporació Municipal de Sagunt, reunida en ple extraordinari i urgent celebrat este dimarts 16 d’octubre, va aprovar el nou conveni entre l’Ajuntament de Sagunt i la UNED. Sent l’únic punt de la sessió plenària, la presentació del nou conveni amb el centre associat de Sagunt va resultar favorable amb els vots a favor de l’Equip de Govern, Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre i PSPV, i dels grups de l’Oposició, Iniciativa Porteña, Ciutadans i el Grup de No Adscrits, i l’abstenció del Partit Popular.

L’objecte principal d’este nou conveni de dos anys amb aportació municipal de 50.000 euros és la col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Sagunt i el Centre Associat Alzira-València de la UNED per al manteniment d’una Aula Universitària a Sagunt on impartir els seus ensenyaments. L’Aula és part integrant del Centre Associat de la UNED d’Alzira-València, a la normativa legal de la qual, administrativa i acadèmica haurà de subjectar-se en l’exercici de les seues activitats.

L’Aula Universitària té una funció docent, orientadora, d’extensió universitària i cultural, administrativa, així com la d’albergar proves presencials. Per part de l’Ajuntament, este tindrà les obligacions de facilitar un immoble on situar l’aula en un immoble de titularitat municipal on el seu ús siga gratuït durant la vigència del conveni. Les despeses de manteniment i neteja de les instal·lacions seran a càrrec de l’Ajuntament, així com la dotació d’un servei de consergeria i un auxiliar administratiu.

Per part de la UNED, les seues obligacions amb esta Aula Universitària seran la tutela dels ensenyaments dels cursos d’Accés Directe per a Majors de 25 anys (CAD), Administració i direcció d’empreses, Ciències Ambientals, Dret, Educació Social i Psicologia, en proporció a la demanda establida i sempre que hi haja alumnes suficients.

A més, el Centre Associat podrà organitzar activitats culturals i formatives no reglades que considere convenients per als alumnes de la comarca d’acord amb les directrius generals aprovades per la Junta de Govern de la UNED. La UNED s’encarregarà també de comptar amb el nombre adequat de professors-tutors, de l’adquisició de mobiliari, material bibliogràfic, ordinadors, etcètera, a més de designar un coordinador de l’aula. A més es crearà una Comissió mixta de Seguiment i Control de les actuacions del conveni que es reunirà dos vegades a l’any i que resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguen sorgir en l’execució de les estipulacions acordades.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here