L’Ajuntament d’Alzira treballa en la reedició del Pla d’Emergència Social

0
1195
Els serveis socials d'Alzira treballen el nou pla.

Es tracta de 16 mesures que donen continuïtat a les accions portades a terme per l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social des de l’inici de la pandèmia

La Regidoria de Serveis Socials presenta la proposta del Segon Pla d’emergència social. Es tracta de 16 mesures que donen continuïtat a les accions portades a terme per l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social des de l’inici de la pandèmia.

El Pla d’Emergència Social de l’Àrea es va aprovar el passat 29 d’abril per afrontar els efectes d’esta crisi que ha sacsejat fortament el funcionament normal de la societat en conjunt. La realitat local més pròxima, les condicions personals i familiars de la població s’han vist seriosament afectades i resulten dramàtiques.

“Passats estos mesos de pandèmia valorem positivament la eficàcia i eficiència d’este pla i per eixe motiu, amb el pressupost municipal de 2021 en vigor, estem treballant en una sèrie de mesures de caràcter social per a articular i reforçar l’atenció i protecció als segments de població més vulnerables de la ciutat. Cal reforçar de les polítiques socials públiques”, ha indicat la regidora de Serveis Socials, Marina Mir.

De manera sintètica, en esta segona edició del pla, s’està treballant per a poder dur a terme pròximament, algunes mesures que s’han considerat de màxima importància:
1.- Ajudes d’habitatge per a afrontar problemes sobrevinguts del lloguer.
2.- Acord amb les entitats del nostre municipi per al repartiment d’alimentació.
3.-“Agenda col·laborativa” amb totes les entitats socials del municipi.
4.- Punts d’informació de Serveis Socials per a facilitar l’accés a ajudes i atenció
5.- Ajuda a persones confinades, servei en línia de suport immediat, acompanyament per a vacunació, cobertura a famílies d’alt risc, mesures prevenció sanitària a població marginal, distribució màscares, suport educatiu.
6.- Garantir la seguretat alimentària i l’atenció immediata.
7.- Valoracions de la dependència a domicili per a reduir les llistes d’espera.
8.- “Unitat d’acció comunitària” per a atendre urgències socials.
9.- Detecció de persones vulnerables. Col·laboració entre centres de salut, assistència hospitalària, salut pública, farmàcies, serveis socials i policia local.
10.- “CRIDA’M” de promoció d’autocures i suport social telefònic en persones majors que viuen soles.
11.- Extremar la vigilància en les denúncies sobre violència de gènere.
12.- Control i seguiment de xiquets, xiquetes i adolescents (NNA) pel seu especial risc i vulnerabilitat.
13.- Xarxa de serveis assistencials domiciliaris
14.- Pla d’assistència i acompanyament al malalt amb trastorn mental greu i suport psicosocial als seus familiars.
15.- Actuacions contra la pobresa energètica entre Serveis Socials, Oficina Verda i la col·laboració de la cooperativa “aeioLuz”.
16.- Fer front a la Bretxa digital per garantir l’accés a l’educació en tots els aspectes.

Els Serveis Socials tenen la consideració de serveis públics essencials, en el sentit que s’ocupen de garantir drets bàsics, d’assumir competències i de gestionar béns que afecten directament les persones i es consideren imprescindibles per al funcionament normal de la societat. En este context crític, els nostres Serveis Socials, segons el que es preveu en la llei, s’han declarat en situació d’urgència social, adaptant el seu funcionament, prioritzant objectius i orientant les seues accions a un plantejament propi d’emergència social des del mateix moment que es va declarar l’estat d’alarma nacional.

Pla d’Emergència Social I

La memòria del primer Pla, presentada el passat mes de juny, quantificava en més de 140.000 € en ajudes d’emergència i vora 2600 persones ateses. Concretament les accions consistiren a:
• 2.553 cridades telefòniques per a resoldre diferents necessitats.
• 570 ajudes PEIS de caràcter econòmic que suposen 142.595 euros.
• Creu Roja: ha gestionat i entregat a les cases 761 lots de productes de necessitats bàsiques, aliments, neteja i higiene personal a més de 55 targetes de compra Consum, amb un import de 8.950 euros.
• Renda Valenciana d’Inclusió. S’han realitzat 106 seguiments.
• Majors: Des de l’àrea s’ha donat resposta a les necessitats dels serveis domiciliaris de proximitat amb l’aplicació de diferents programes i amb una atenció pròxima.
• 135 acompanyaments i seguiments de menors i famílies que es troben en possible situació de risc o vulnerabilitat social
• Elaboració d’informes en l’àmbit de la protecció de menors.
• Seguiment menors amb mesura judicial imposada (10 menors cada mes).
• Atenció a menors afectats per la bretxa digital mitjançant la cessió de dispositius (30 tauletes tàctils) i connexions wifi (25).
• Col·laboració en la gestió i dotació d’ajudes econòmiques (79 ajudes tramitades) i alimentàries (94 ajudes tramitades).

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí