La divisió del govern de Sagunt facilita l’autorització de Conselleria d’explotar la pedrera de Lafarge fins 2042

0
1932
Pedrera de Lafarge a Sagunt

Els vots en contra de l’oposició (PP, IP i Cs) impedeixen que el consistori emeta el dictamen desfavorable al comptar sols amb els vots favorables de Compromís i ADN Morvedre i l’abstenció d’EU i PSPV

L’Ajuntament no emetrà el dictamen desfavorable sobre el plec de condicions i la redacció de l’autorització d’ocupació redactada per la Conselleria de Medi Ambient en referència a la pedrera Salt del Llop de Lafarge. Així es va decidir este dimarts en la sessió plenària de setembre després del vot en contra dels partits de l’Oposició (PP, Iniciativa Porteña i Ciudadanos), i la divisió de l’equip de govern amb les abstencions d’EU i PSOE, i els vots a favor de Compromís i ADN-Morvedre.

Ja en el ple ordinari del 27 de juny es va produir una situació similar quan Compromís i ADN tampoc van obtindre el suport dels altres grups polítics que integren l’equip de govern, impossibilitant així l’emissió del dictamen desfavorable, que comptava llavors amb els mateixos arguments que el que es va portar al ple este dimarts.

En este sentit, després del veredicte reiterat del ple pel qual l’Ajuntament de Sagunt, com a administració informant, no emetrà un dictamen desfavorable, està més pròxima l’aprovació definitiva per part de la conselleria de Medi Ambient de la seua última proposta de resolució, rebuda pel consistori el 8 de setembre. Aquesta autoritzaria a la cimentera Lafarge a continuar la seua activitat en 33 hectàrees de la muntanya Bonilles i altres (més coneguda com a muntanya de Romeu) durant 24 anys i 11 mesos a partir de l’1 de gener de 2018, és a dir, fins a l’any 2042. Per a açò, l’empresa quedaria obligada a ingressar a l’Ajuntament, com a propietari de la muntanya, el cànon anual establit en el plec de condicions del 5 de juliol de 2016.

Segons l’informe de la conselleria, l’ocupació s’autoritzaria “sense perjudici de la reducció deguda a superfícies residuals incloses en les quals l’ús extractiu siga incompatible amb la normativa urbanística del terreny”. A més el període de quasi 25 anys inclouria la restauració del terreny i s’indica també que durant els primers 15 dies d’este termini es verificaria “l’amollonament o senyalització de la zona, així com l’aixecament topogràfic de la geometria de la pedrera, de manera que quede definida la realitat física final de l’anterior expedient i inicial del present”.

Per la seua banda, des de la delegació de Medi Ambient, presidida fins avui per la ja ex delegada Teresa García, es negaven a esta proposta de la Conselleria basant-se fonamentalment en dotze raons que l’òrgan autonòmic no ha atès, entre les quals destaquen algunes considerades “d’estricta legalitat”. Aquestes feien referència: 1) a l’incompliment per part de Lafarge dels límits acordats d’explotació de la pedrera; 2) a la incompatibilitat urbanística d’alguns terrenys segons el PGOU; 3) a la superació del límit màxim de concessió del permís d’ocupació acordat pel ple, que és de 10 anys; 4) al no reconeixement del Projecte de Restauració Integral de la pedrera com a mecanisme definidor del que es puga extraure.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here