La Vall d’Albaida com a exemple de territorialitat a la nova Llei de Mancomunitats

0
1416
Imatge del ple de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida

La definició de mancomunitat a la nova llei coincideix amb el projecte de la institució comarcal a la Vall d’Albaida

El passat mes d’octubre entrava en vigor la nova Llei de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, una nova normativa que agafa com a referent la territorialitat de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida i que dotarà a aquestes de més autonomia financera i competències. El president de la institució comarcal, Vicent Gomar, explicava que la Mancomunitat de la Vall d’Albaida ha sigut un referent a l’hora d’elaborar aquesta normativa, “ja que la nostra entitat uneix a 34 municipis i és la que compta amb el pressupost més gran de la Comunitat Valenciana”.

Aquesta nova normativa defineix les mancomunitats com unions voluntàries de municipis, amb condició d’entitat local, que tindran com a objectiu gestionar i executar plans, potenciar un desenvolupament sostenible, representar els interessos de la població de tota la comarca i vertebrar el territori, entre altres. Gomar incidia que aquesta definició “coincideix amb el projecte que la Mancomunitat de la Vall d’Albaida porta treballant durant 30 anys amb 34 municipis de la comarca de diferents partits judicials i independentment dels colors polítics, una comarca clarament definida en l’àmbit territorial” declarava.

Gomar apunta que des de fa tres dècades, la Mancomunitat de la Vall d’Albaida ha sigut un exemple de gestió comarcal amb el funcionament del Projecte Trèvol, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, la gestió del servei d’arxius, la Canera o la recentment creada àrea d’Igualtat. A més de la gestió del fem i la creació o prestació de serveis esportius, culturals i turístics com els campionats de raspall, la Mostra Internacional de Titelles o els programes de senderisme, entre altres.

Ara, amb aquesta nova llei, les mancomunitats tindran noves competències com la creació de borses de treball per a donar serveis a les poblacions que no poden permetre’s disposar de cert personal especialitzat; crear taxes noves o passar rebuts de forma directa.

Una important novetat és la dotació de suficiència financera a les mancomunitats, necessària per a assolir les noves competències amb els recursos necessaris. La llei estipula que els ajuntaments membres de la mancomunitat hauran de consignar als seus pressupostos les quantitats necessàries per a atendre les obligacions amb aquesta. A més, les aportacions dels municipis a les mancomunitats tindran la consideració de pagaments obligatoris i preferents. La mancomunitat ostentarà les prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i actuarà, si escau, conforme als procediments administratius corresponents. Les aportacions vençudes, líquides i exigibles podran ser objecte de retenció.

Una altra novetat que permet la nova llei és la de crear central de compres i dissenyar borses de treball que podran ser utilitzades pels membres mancomunats. El president de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida valorava positivament aquesta possibilitat “ja que actualment cada població té la seua pròpia contractació però ara podrem aconseguir economies d’escala en la contractació de serveis comuns i gestionar borses de treball conjuntes” explicava Gomar.

Així, aquest foment del desenvolupament dels municipis i les mancomunitats es configura com un eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans. La naturalesa de les mancomunitats d’àmbit comarcal ve marcada pel caràcter de voluntarietat, atorgant als municipis la llibertat d’elecció i adaptació a aquest model. A més les mancomunitats podran formalitzar convenis de cooperació o assumir funcions de coordinació amb altres administracions públiques, orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació de serveis públics que siguen necessaris perquè els municipis puguen exercir les competències o prestar els serveis previstos en la legislació vigent.

També és important destacar que amb aquesta nova llei, les inversions proposades per les mancomunitats que suposen l’execució d’obres i serveis en benefici de diversos municipis tindran caràcter prioritari en els plans provincials d’obres i serveis, així com dins dels programes i plans d’inversions dels diferents departaments de la Generalitat Valenciana.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here