La Mesa de Contractació de la Font d’en Carròs proposa l’empresa DOALCO S.A. per a la construcció de les escoles noves

0
908
Ajuntament de La Font d'en Carròs.

L’acte d’obertura de pliques amb les propostes de les 11 empreses que es van presentar per a dur a terme la construcció de l’escola nova es va celebrar el passat 26 d’abril.

Una vegada estudiades totes les propostes presentades, s’ha procedit a atorgar la puntuació corresponent a cada proposta segons les bases establertes en la licitació del contracte d’obres. També s’ha fet la valoració de les millores proposades i de l’oferta econòmica.

Finalment, en sessió pública de 20 de maig de 2019, la Mesa de Contractació, per unanimitat dels seus membres, ha proposat a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte al licitador DOALCO S.A. en presentar la millor oferta de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars.

Procedeix ara dur a terme els tràmits administratius necessaris per a poder adjudicar i formalitzar el contracte.

Per a vore les notícia més destacades de hui, punxa ací

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here