La Mancomunitat de la Costera-la Canal ocupa a més de 100 persones a través de tallers d’ocupació

0
1876
Alguns dels treballadors dels tallers

La inversió total dels huit tallers ascendeix aproximadament a dos milions d’euros, i estan subvencionats per Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu

La Mancomunitat La Costera-Canal, a través dels programes Et Formem i FOTAE ha emprat a més d’un centenar de persones entre alumnat, personal directiu, docent i d’administració.

La dotació pressupostària ascendeix a 232.054,80 euros per cada taller, més l’aportació que realitza cada municipi -10.000 euros aproximadament-. Cada localitat compta amb un total 10 alumnes en contracte de pràctiques d’1 any de duració i del qual reben un sou estipulat del mínim interprofessional.

Pel que respecta als tallers Et Formem, són programes mixtos d’Ocupació-Formació destinats a persones desocupades amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb edats compreses entre els 16 a 65 anys. Durant els 12 mesos que duren aquests projectes, els participants reben una determinada formació en alternança amb el treball o la pràctica professional.

Els municipis que estan realitzant aquests tallers són Enguera, Vallada, Moixent i Montesa. Una vegada superat el mòdul, l’alumnat obtindrà el certificat professional de nivell II en la branca d’activitats auxiliars en aprofitaments forestals a Enguera i en l’especialitat d’operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització pel que respecta als altres municipis.

Un altre dels programes que s’estan executant en les localitats de Moixent, Montesa, Rotglà i Corberà i Vallada són els denominats Fotae, orientats a persones majors de 25 anys. El seu objectiu és incrementar l’ocupabilitat de les persones participants que es troben en situació de desocupació i que, igual que en els tallers Et Formem, combinen accions formatives en alternança amb la realització de labors públiques d’interés social.

En aquest cas, els alumnes-treballadors que superen el mòdul obtindran el certificat de professionalitat de nivell II en la branca de fàbriques d’obra de paleta i operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització. L’objectiu d’aquests tallers és rehabilitar els edificis i instal·lacions públics, així com l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Segons ha indicat la presidenta, Mª José Tortosa, “continuarem treballant en una cosa tan necessària com és el foment del treball i que, gràcies a aquestes eines, aconseguim que un grup de persones en situació de desocupació puga rebre una determinada formació que els permetrà accedir al mercat laboral”. Finalment apuntava que, “continuarem treballant per a beneficiar al màxim als veïns i veïnes de tots els municipis que conformen la Mancomunitat».

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here