La Generalitat accepta la cessió gratuïta d’una nau a Carcaixent per ferr-la parc d’emergència per a bombers i bomberes forestals

0
2581
Ajuntament de Carcaixent.

S’aprova per un període de 15 anys prorrogables fins a un màxim de 30 anys

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta de l’ús d’un immoble a Carcaixent, realitzada per l’ajuntament d’aquest municipi, per a destinar-lo a parc d’emergència per a bombers i bomberes forestals.

En concret, l’immoble, de 837 metres quadrats de superfície, es destinarà a ser punt d’actuació i de trobada de la unitat de bombers forestals de reforç, i la cessió d’ús s’aprova inicialment per un període de quinze anys prorrogables per successius períodes de dos anys fins a un màxim de trenta.

La cessió s’entendrà prorrogada automàticament per dos anys més si no és denunciada per cap de les parts amb una antelació mínima d’un any.

Així mateix, la Generalitat haurà d’assumir les despeses dels treballs de manteniment i millora que afecten només la part de l’immoble cedit, així com la meitat de les despeses que afecten els elements comuns de l’immoble de propietat municipal del qual forma part.

En cas d’incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i la baixa de l’immoble en l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

L’immoble acceptat haurà d’incorporar-se a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic de protecció del medi ambient i adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i administració pública, a qui correspon les competències demanials sobre aquest, inclosa la seua administració, defensa i conservació sense perjudici d’una posterior adscripció a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

El passat 29 de setembre de 2020 el consistori va cedir a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències l’ús pel termini de 15 anys, prorrogables fins a un màxim de 30, de part d’una nau industrial, situada al carrer de la Ribera, número 5, per a destinar-la a parc d’emergències de bombers forestals.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va proposar el passat 2 de novembre de 2020 l’acceptació de la cessió efectuada per l’Ajuntament de Carcaixent.

Així mateix, el passat 30 de juny de 2021, el consistori va rectificar l’acord anterior, de manera que la cessió es realitza a favor de la Generalitat, Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sense perjudici d’una posterior adscripció a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí