Fiscalia demana 2 anys de presó a l’arquitecte de Xàtiva per l’adjudicació de la plaça de bous coberta de Rus

0
1719
Plaça de bous de Xàtiva

També es demanen 17 anys d’inhabilitació per facilitar els plecs de condicions del projecte a l’empresa Llanera en 2005, abans de publicar-se oficialment, i per 4 milions de sobrecostos

Dos delictes de prevaricació i tràfic d’influències són els que imputa la Fiscalia a l’arquitecte municipal de Xàtiva, Antonio Vela, per l’adjudicació de la remodelació de la plaça de bous i 4,1 milions de sobrecostos. Per tot açò el ministeri fiscal demana 2 anys de presó, 17 d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros.

La remodelació i coberta de la plaça de bous de Xàtiva va ser un dels projectes estrella d’Alfonso Rus durant la seua etapa final en l’alcaldia de la ciutat, un projecte que va començar la seua execució en 2006 amb un pressupost de 6 milions, però que encara es troba inacabat després d’haver duplicat el seu cost i aconseguir els 12 milions. El projecte va ser adjudicat a Construcciones Llanera, una de les empreses que més obra pública va realitzar a Xàtiva durant el ‘boom’ de la construcció, i que, segons Fiscalia, va comptar amb l’ajuda de l’arquitecte municipal per a obtenir la seua adjudicació.

L’escrit de fiscalia relata que Vela, en 2005 arquitecte municipal interí i en procés de fer oposicions per a consolidar la plaça, va encarregar a un altre arquitecte l’elaboració dels plecs de condicions per a la remodelació de la plaça de bous «malgrat que aquesta comesa era estrictament municipal», apunta el ministeri públic.

Després de la seua elaboració els plecs van ser enviats a l’arquitecte municipal en data de 31 de gener de 2005, i el 10 de febrer següent Vela, «estant pròxim el concurs d’adjudicació de les obres de rehabilitació de la plaça de bous de Xátiva, va facilitar, prevalent-se para açò del seu càrrec […] a l’empresa d’enginyeria CM. S.L (empresa a la qual posteriorment subcontractaria Llanera) la documentació reservada que va servir per a l’elaboració del plec de condicions tècniques que havia de regir aquest concurs d’adjudicació». Fiscalia també afig que l’encausat «va lliurar els fitxers amb la referida informació en un CD que va facilitar a una de les treballadores de la referida empresa». Uns mesos després, 14 de juny, Fiscalia assenyala que un empleat de Llanera va remetre un fax a un soci de l’empresa d’enginyeria amb el plec de les clàusules administratives, però aquestes es van publicar oficialment una setmana dspués, el 20 de juny de 2005 en el BOP.

Amb tot açò Llanera es va presentar al concurs amb la subcontractació de l’empresa d’enginyeria «amb l’avantatge de conèixer prèviament la documentació necessària per a redactar el projecte», ja que «en haver sigut els encarregats de realitzar el plec de condicions tècniques, va poder accedir en millors condicions al mateix», assenyala Fiscalia.

Al concurs es va presentar també la UTE Geocisa-Tecsa, «empresa experta en
rehabilitacions i desenvolupament de cobertes, no sent-ho l’empresa Llanera» i que «va presentar una proposta més avantatjosa econòmicament, i finalment per ser mes conservadora amb l’edifici a rehabilitar» (construït per Demetrio Ribes i inaugurada en 1918), segons es confirma en l’escrit. Però va ser l’oferta de Llanera la que va tenir l’informe favorable de Vela obtenint l’adjudicació l’11 d’agost per un import total de 6.010.066,14 euros. Fiscalia afig que l’encausat considerava en el referit informe que la proposta rebutjada (la de la UTE Geocisa-Tecsa) es desviava de la solució plantejada en el Plec tècnic «sabent la seua injustícia», recalca l’escrit.

Pagaments i sobrecostos

Fiscalia en el seu escrit assegura que aquest tracte de favor no es va fer de forma gratuïta. Així assenyala que després de l’adjudicació «al febrer de 2006, amb l’inici de les mateixes (les obres de la plaça de bous), el Sr. Vela va girar sengles factures a la mercantil CM. Arquitéctura S.L per import de 6.000 euros iva inclòs i 9.000 euros (sense incloure IVA) respectivament, com contraprestació tant de la informació que els havia facilitat, com del seu informe favorable, cobrant aquest aquestes quantitats, sense que es corresponguera amb treballs realment realitzats».

Posteriorment afig el ministeri fiscal que «a l’abril de 2007 CMD Ingenieros S.L va encarregar al Sr. Vela, com a arquitecte, la realització del projecte de dues edificacions unifamiliars en Moraira, com a pagament pel tracte de favor rebut».

D’altra banda l’escrit arreplega que Antonio Vela va signar 11 certificacions d’obra per un total de 6.100.066, 14 euros, «sense que en les mateixes tingueren reflex algun les millores oferides (540.905 euros) per la Constructora Llanera, ni de les quals tampoc es va deduir el seu import». Posteriorment el projecte es va modificar, i emparat per la certificació 12, també signada pel Sr. Vela i al seu torn emparada per la Junta de Govern Local el dia 20 d’agost de 2007 (amb govern del PP d’Alfonso Rus), es va aprovar una modificació del projecte per un import de 4.018.682,85 euros, «sense que igualment es realitzaren les millores per aquesta summa o es deduïren de la certificacions».

Suspès

Actualment Antonio Vetla es troba suspès des de 2016 i per tres anys d’ocupació i sou per part de l’ajuntament governat per Roger Cerdà (PSPV), que va imposar aquesta sanció per una falta «molt greu» de incompatiblitats, en simultanejar l’arquitecte el seu treball públic amb un altre privat sense permís municipal des de 2008, amb govern de Rus que li va negar prorrogar aquesta compatibilización, però que no ho va denunciar.

Després de la denúncia de Fiscalia i l’acusació del propi alcalde de Xàtiva el Jutjat n.1 de Xàtiva ha decretat l’acte d’obertura de judici oral contra Antonio Vetla que passa al Jutjat penal de València.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here