Els poetes festius soliciten a JCF se complixca lo dispost en l’expedient de la UNESCO

0
788

Els davall firmants, en calitat de poetes festius en virtut de la nostra llabor eixercida a lo llarc dels anys per a diferents comissions falleres, havent solicitat formalment una reunió en el president de Junta Central Fallera, sense haver segut atesa en data de hui, desigem manifestar lo següent:

1) Dins de l’Expedient presentat per al reconeiximent com a Patrimoni Cultural i Immaterial de l’Humanitat, en el punt 3 referit al criteri R.3 a on els estats hauran de demostrar que “s’elaboren mides de salvaguarda que podrien protegir i promoure l’element”, i com a resposta al punt 3.a se cita explícitament el concurs convocat anualment per Lo Rat Penat: “L’associació cultural Lo Rat Penat convoca anualment un concurs per a potenciar la lliteratura satírica vinculada a la festa escrita en la llengua pròpia”, el qual ve celebrant-se des de l’any 1903. Entitat, Lo Rat Penat, inclosa també expressament dins de les “Organisacions comunitàries implicades o representatives” com aixina reflectix el punt 4.d del mateix expedient.

2) Entenem que l’hipotètica supressió dels versos realisats pel guanyador d’este concurs, com també la falta de promoció i protecció del mateix concurs i dels escritors que en ell participen, vulneraria l’esperit de salvaguarda i promoció dels valors culturals de la festa de les Falles a que s’ha compromés la Junta Central Fallera com a entitat promotora de l’expedient davant de la UNESCO, posant en dubte una part explícita del mencionat expedient, i podent posar inclús en qüestió, per a la pròpia UNESCO, el reconeiximent de Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat recentment concedit.

patrimoni-inmaterial-falles

Davant d’esta situació, i per a evitar que l’image de la nostra festa quede exposta novament davant de l’opinió pública de forma negativa, solicitem:

1er.  Que JCF i el seu president al cap, actuen en conseqüència, respectant els compromisos adquirits en la UNESCOaixina com la voluntat emanada de l’Assamblea de Presidents de falla de decembre de 2015, refrendada pel mateix fòrum en novembre de 2016 per solicitut expressa, i continuen publicant-se, en el Llibre Oficial Faller, els versos a les Falleres Majors que tinga a be realisar el guanyador del premi Extraordinari Bernat i Baldoví del concurs realisat anualment per l’Associació Cultural Lo Rat Penat.

2º. Igualment, en virtut de l’artícul 63 del present Reglament Faller, a on se regula el procedir per a l’articulació de concursos, activitats o actes festius per JCF, i en el cas de que JCF convoque algun concurs relacionat en la creació poètica en valencià, adicional als ya existents, se solicita que a les reunions monogràfiques prèvies a que obliga el Reglament per a acordar les pertinents bases siga convocada una representació dels davall firmants: poetes festius que, ademés, som majoritàriament fallers.

Firmants: Ernest Olmos Sabater, Enric V. Almero Zanon, Roser Lacruz Caplliure, Joan V. Ramírez Bosca, Rafael Melià Castelló, Miquelo Garcia Maldonado, Immaculada Ballester, Ampar Àlvarez Martínez, Francesc Picó Torrano, Joan Benet Rodríguez Manzanares, Ricart Folgado Bisbal, Elena Casa Llàcer, J. Ferran Gil Navarro, Julio Fontán López, Ramiro Luis Gómez Giménez, Òscar Rueda Pitarque, César González Peiró, Ampar Cabrera Sanfèlix, Daniel Sànchez Parejo, Andreu Cambronero Sanchis, Zait Moreno Sánchez, Manuel Andrés Zarapico, Miquel A. Gascon Rocha, Juanjo Serra Martí, Donís Salvador Chàfer, Xavier Salvador Chàfer, Manuel Vilaplana Lluch, Josep Nebot Tebar, Juli Amadeu Arias, Carles Bori Escuriet, Rafael Hércules Ferraro, Isidre Vte. Lopez Cruz, Juanjo Navarro García, Juli Antoni Ruiz Torralba, Manuel Lagardera Ramis, Voro López Verdejo, Donís Martín Albizua, Mª Jesús Coves Torralva, Joan A. Alapont Pérez, Vicent López Torres, Ferran Martínez García, Manuel García Miró, Josep Albert Aymemir Casasús

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here