Els hospitals de Xàtiva i Ontinyent renoven la seua xarxa informàtica

0
1572
Els treballadors sanitaris compten amb millor sistema informàtic.

S’implanta una aplicació desenvolupada por l’Hospital General de Castelló que facilita el signat electrònic i la gestió documental digital

El Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent ha anunciat que comença una etapa de digitalització de diversons processos per l’eliminació de paper. Com a primera intervenció s’ha anunciat la renovació de més de 500 metres de fíbra òptica dels hospitals de Xàtiva i d’Ontinyent amb la qual es multiplicarà per 10 la velocitat de les seues xarxes informàtiques.

Aquestes millores en la xarxa permeten una millor transmissió de dades i una major agilitat de treball d’una xarxa que reemplaçament quinze anys sense renovació. El departament explica que “durant la pandèmia la xarxa informàtica està demostrant ser peça fonamental per a incorporar i millorar l’ocupació de las TIC en las noves formes de treball de la Sanitat”.

Així s’ha renovat la totalitat de commutadors switch (equips que intercanvien dades a grans velocitats) i s’ha substituït bona part de l’estés de fibra òptica que permet passar d’una velocitat inicial de 10 Megabits als 1000 Megabits por segona que inclús se supera en determinats enllaços.

En els centres de salut d’atenció primaria informàtica ha renovat 25 equips informàtics i ha incorporat 88 equips portàtils dotant con capacitat per a la videoconferència a més de 500 llocs en tot el departament.

Amb aquest increment de las prestacions de la xarxa informàtica i l’homogenització de models es reduïx les probabilitats d’una fallada general de xarxa i es guanya en seguretat i disponibilitat de la mateixa en uns moments on l’ocupació de la informàtica les seues aplicacions en la Sanitat han augmentat exponencialment.

L’ocupació de la xarxa informàtica dels centres sanitaris s’ha multiplicat en l’últim any degut a la pandèmia. L’increment de las videoconferències, la iniciació de videoconsultas d’alguns servicis i la millora de tràmits administrativa per via digital com a exemple han requerit d’una millora de la qualitat i l’espai tant per a l’emmagatzematge com per al trànsit de dades i la seua velocitat.

Servei d’Informàtica

La capacitat de la xarxa dels hospitals de Xàtiva i Ontinyent, així com la seua interconnexió amb els 71 centres d’atenció primaria, requerix d’un constant manteniment que realitza el Servei d’Informàtica del Departament. Aquest servei compta amb un coordinador de grup, tres enginyers d’aplicacions i sistemes, sis analistes programadores, dos operadores i un equip extern de sis tècnics informàtics més.

Des de la sala central d’informàtica són ateses diàriament tot tipus d’incidències i es monitoritza tota l’activitat. Las incidències són ateses i resoltes tant per les operadores del propropi centre com a través d’un centre extern que dóna suport a més de 2.000 professionals que usen la xarxa del departament.

Firma digital de documents

En la vessant administratiu, informàtica s’ha adherit a l’aplicació SIGNES desenvolupada per l’Hospital General de Castelló per a la firma digital de contractes de personal i la seua gestió documental. Aquest sistema permet emmagatzemar digitalment documents personals que formen part dels expedientes dels treballadors i permet que tota la documentació siga firmada electrònicament i arxivat com a còpia autentica.

Aquesta aplicació que s’exportarà pròximament a altres hospitals, permet ja l’estalvi de paper, temps en la tramitació, desplaçament de las persones interessades, espai físic i facilita la possibilitat d’incorporar el teletreball de forma efectiva, en cas de ser necessari.

Entre altres projectes que està incorporant aquest servei figura la millora de la història clínica electrònica que ja s’utilitza però que implementa l’extensió progressiva de la petició electrònica de proves diagnòstiques en ocupació des de fa unes taules pels primers serveis hospitalaris. També en l’àmbit clínic es treballa per la informatització total de la gestió d’interconsultes i gestió de documents clínics. Informàtica treballa també per a l’eliminació progressiva de l’ocupació del paper tant en l’àrea clínica com en l’administrativa.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here