Els ecologistes alerten de les conseqüències mediambientals de la modernització dels regadius de la Sèquia Reial del Xúqer

0
97
Sèquia Reial del Xúquer.

Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció demanen que no s’autoritze cap actuació que no compense íntegrament els retorns perduts al riu Xúquer i a l’Albufera

Diverses organitzacions ecol·logistes han presentat al·legacions als diversos projectes de modernització de regadiuis de la Sèquial Reial del Xúquer que s’han impulsat. Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en acció han alertat dels «importants impactes ambientals que aquestes obres tindrien en espais naturals protegits que formen part de la Xarxa Natura 2000 com són l’Albufera, el riu Xúquer o els Ullals del riu Verd».

Aquestos col·lectius recorden que «els retorns de reg són les aportacions més importants que reben els ecosistemes i les masses d’aigua de la ribera del Xúquer i són absolutament necessàries per millorar-ne l’estat ecològic i garantir la supervivència dels ecosistemes que en depenen».

En les al·legacions presentades s’afirma que la modernització de regadius «es construeix sobre la fal·làcia recollida a la Declaració d’Impacte Ambiental de 1998 en la què s’afirmava que ‘sobre l’Albufera l’impacte per reducció de retorns de reg és insignificant'», considerant que “l’Albufera es manté en el seu equilibri actual independentment dels cabals que l’alimenten”.

Adeverteixen que sobre aquest argument es va aprovar la primera obra de modernització (la canonada bicol·lectora) i tot seguit la resta de les obres que s’han anat executant. «L’error és obvi i queda perfectament documentat en nombrosos estudis i informes, entre ells l’Esquema de Temes Importants del Pla Hidrològic del Xúquer o l’informe final de setembre de 2019 de la Universitat Politècnica de València fruit d’un conveni amb la Confederació Hidrogràfica».

En conseqüència, apunten que «cal abordar una avaluació ambiental del conjunt d’actuacions executades i pendents d’executar en relació amb les obres de modernització de la Sèquia Reial del Xúquer, ja que la gran majoria de les ja executades s’han autoritzat baix una premissa inclosa a la DIA de 1998 que s’ha demostrat falsa i que va ser el motiu de que nombrosos projectes de modernització no foren sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o es considerara que la seua execució no tindria efectes negatius sobre el medi ambient».

L’al·legació presentada considera que «no és cert que la modernització de regadius a la Sèquia Reial del Xúquer supose un important estalvi d’aigua. Amb la modernització a penes s’estalvia aigua, entre un 5% i un 3% segons diversos estudis recents». Així asseguren que «la fal·làcia de l’estalvi d’aigua consisteix a considerar com a estalvi reduir les aportacions d’aigua a tres espais naturals d’elevat valor ecològic (els espais de la Xarxa Natura 2000: Parc Natural de l’Albufera, Riu Xúquer i Ullals del riu Verd), un aqüífer estratègic (Plana Sud València) i unes masses d’aigua superficial del riu Xúquer i els seus afluents, que en tots els casos el seu estat és pitjor que bo”. Però que en haver de compensar els retorns, tant superficials com subterranis, «l’estalvi real és insignificant».

Els ecologistes expliquen que el document ambiental d’alguns dels projectes «ignora l’afecció que les obres tenen sobre dos espais protegits de la Xarxa Natura 2000, en concret el Riu Xúquer i els Ullals del riu Verd». A més indiquen que en la documentació s’identifiquen els espais naturals esmentats, «però sorprenentment es nega que hi haja afecció als Ullals del riu Verd, i sobre el Riu Xúquer no es fa cap comentari, simplement se n’ignora l’afecció, quan la zona coincideix o es troba molt prop dels mateixos».

Alerten així que els projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental dels sectors «es presenten fraccionats ometent-se l’avaluació dels impactes acumulatius sobre la flora, la fauna, la biodiversitat i l’aigua dels 46 sectors de les obres de modernització, especialment en relació als espais protegits, per la qual cosa hauria de ser sotmès a avaluació d’impacte ambiental ordinària i no simplificada».

Al·legacions

Els col·lectius conservacionsistes han explicat així les al·legacions presentades als projectes. En primer lloc demanen que es realitze un estudi d’impacte ambiental del conjunt de les obres de modernització de la Sèquia Reial del Xúquer, tant de les ja executades com de les encara pendents d’execució, «sense incórrer, com fins ara s’ha fet, en estudis ambientals fraccionats i viciats per la DIA del 1998», que diu que “sobre l’Albufera l’impacte per reducció de retorns de reg és insignificant”.

En segon lloc, que no siga autoritzada cap actuació que no compense íntegrament els retorns perduts per la modernització de regadius al riu Xúquer i els seus afluents, el Parc natural de l’Albufera, els espais protegits de la ribera del Xúquer i l’aqüífer de la Plana Sud de València per cabals que en igual quantitat siguen rebuts directament des de l’embassament de Tous.

En tercer termini que s’analitzen i avaluen tots els aspectes ambientals que les obres de referència tenen sobre els espais de la Xarxa Natura 2000, els Ullals del riu Verd, el Riu Xúquer, el Parc Natural de l’Albufera i les masses d’aigua afectades, i es proposen les mesures que permeten compensar i corregir els efectes negatius, especialment la menor aportació de retorns que suposen les obres de modernització.

I finalment que es paralitze cautelarment la tramitació de l’expedient de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte fins que no s’haja realitzat una avaluació global de les obres de modernització, o, en tot cas, es resolga deixar sense efecte la tramitació simplificada i es faça una avaluació ambiental ordinària.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí