El ple de Sagunt aprova destinar 605.689 euros al pagament de deute municipal

0
2045
Ajuntament de Sagunt.

Este import ix del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (superàvit) i permetrà a l’Ajuntament estalviar 120.000 euros en interessos

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat en la sessió extraordinària que s’ha celebrat hui, dimecres 20 de novembre, destinar 605.689 euros al pagament de deute municipal a proposta de la regidora d’Hisenda, Gloria Parra, i ho ha fet amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-PSOE, Compromís i EU), IP, Ciutadans i Vox, i l’abstenció del PP.

Esta quantitat ix del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals (superàvit) i està destinat a cobrir aquelles despeses que es consideren prioritàries, que resulten inajornables per a l’exercici següent i que no compten amb crèdit consignat o el que existix és insuficient. Concretament, esta quantitat està destinada a amortitzar anticipadament el préstec de refinançament per al pagament a proveïdors i el préstec d’inversions de 2010. Amb això, l’Ajuntament de Sagunt podrà estalviar 120.000 euros en interessos.

La regidora delegada d’Hisenda, Gloria Parra, ha explicat que amb este expedient de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de Tresoreria el que ve a proposar este Equip de Govern és l’amortització de capital. És a dir, reduir el deute que té l’Ajuntament de Sagunt. En este sentit, aclarix, «anem a amortitzar 605.689,77 euros que aniran destinats a dos préstecs. El primer és el refinançament del pagament a proveïdors, ací van destinats 172.000 euros. Amb esta injecció en este préstec finalitzem i extingim este crèdit i eixim del pla del pagament a proveïdors. D’esta manera, estem estalviant a l’Ajuntament aproximadament 20.000 euros en concepte d’interessos».

D’altra banda, continua la regidora, aniran destinats 432.798 euros al préstec d’inversions de 2010. Esta injecció en este préstec obeïx al criteri de reduir els interessos i és que, «este préstec és el que més interessos genera a l’Ajuntament de Sagunt. Amb esta amortització estem estalviant 100.000 euros d’interessos a l’Ajuntament».

«L’Equip de Govern s’alegra que s’haja aprovat este expedient perquè amortitzem 605.000 euros de deute; el total de deute amortitzat del 2019 és 1.141.000 euros. Eixim del pla de pagament a proveïdors, amb la qual cosa passem a tindre una major llibertat a l’hora de pressupostar els ingressos i les despeses en l’exercici 2020 i reduïm el pagament d’interessos en 120.000 euros a l’Ajuntament de Sagunt», conclou Gloria Parra.

D’altra banda, la regidora delegada d’Hisenda ha presentat una autoesmena a la proposta per a eliminar 400.000 euros que s’anaven a destinar a diverses despeses de personal després de consultar a diferents departaments municipals.

L’expedient de modificació de crèdits s’exposarà per un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci que s’inserirà en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació a l’efecte de reclamacions, el qual es considerarà definitiu de no produir-se reclamacions durant el termini d’exposició.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí