El govern de Xàtiva porta a plenari la proposta d’ordenances fiscals congelades per al 2022

0
3385
Nacho Reig i Roger Cerdà.

Xàtiva Unida afirma que s’augmenten els impostos municipals i no es milloren els serveis

L’Ajuntament de Xàtiva portarà al plenari del proper dissabte la proposta de cara al 2022 pel que fa a les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, de cara a la seua aprovació provisional.

En aquest sentit des del govern municipal de Roger Cerdà es destaca que «malgrat l’augment del 3,3% de l’IPC, l’Ajuntament de Xàtiva ha decidit congelar les ordenances pel que fa l’IBI, impost de circulació, preu d’aigua potable, taxes, cementeri, castell, museus o Casa de Cultura, entre d’altres».

«Les previsions econòmiques per a 2022 són favorables i alguns impostos de 2021 estan superant les previsions, per tant entenem que és el moment de congelar la pressió fiscal, i no repercutir ni tan sols IPC. Això farà que es produïsca una rebaixa fiscal real en Xàtiva de cara al 2022», ha manifestat el regidor d’Hisenda Nacho Reig, qui ha explicat que l’increment de les transferències de la Generalitat Valenciana, el Pla d’Inversions de la Diputació de València i les convocatòries de subvencions dels programes europeus Next Generation permetran mantenir el nivell de les inversions i poder dedicar les recursos propis al manteniment dels serveis municipals.

Les modificacions pel que fa a les ordenances fiscals del proper any se centren en aspectes com ara la recollida de fem, l’increment de la plusvàlua de terrenys, la prestació del servei de transport en tren, l’aigua potable, o l’aprofitament especial de la via pública.

Pel que fa a la recollida d’escombraries, es proposa la disminució de la bonificació en la taxa de recollida de fem, passant del 10 a 0% d’acord amb el manament legal que pretén ajustar els ingressos per taxes al cost real dels serveis, mentre que pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) es proposa la regulació de la bonificació en els supòsits en els quals el causant no haja estat empadronat a la vivenda habitual en els dos últims anys per motius externs a la seua voluntat o per salut, motius pels quals haja hagut de canviar de domicili. En el cas de la prestació del servei de transport de viatgers en tren, s’establirà una única quota de 4 euros per persona des de qualsevol dels punts de parada del recorregut turístic.

Altra de les modificacions es produiran en la taxa pel subministrament d’aigua potable, ja que s’incorporarà una quota única de consum per distribució i subministrament d’aigua al disseminat del Carraixet. En aquest sentit es realitzarà un ajust de les tarifes dels costos de subministrament i instal·lació dels comptadors d’aigua en funció dels seus calibres, ja que estan realitzant-se els treballs per a la potabilització de l’aigua al disseminat. No obstant, però, el cost d’aquesta potabilització no repercutirà en els veïns i veïnes de la zona, ja que es tracta d’una inversió realitzada per part de l’Ajuntament de Xàtiva.

A més a més, també es proposa dur a terme una millor gestió de l’aprofitament especial de la via pública amb un millor control de l’aforament i abonament de les taxes, i una bonificació del 100% per als vehicles antics de col·lecció de més de 25 anys que formen part d’una col·lecció degudament justificada.

Crítiques de Xàtiva Unida

D’una altra banda des de Xàtiva Unida s’afirma que «un any més es manté la pujada de l’IBI aprovada durant aquesta legislatura». Així assenyalen que «poc després de les passades eleccions municipals el govern del PSOE apujava els impostos municipals (IBI) pel ‘bon moment econòmic que vivia la ciutat'».

Davant aquesta situació Xàtiva Unida recorda que va registrar un document que contenia una proposta encaminada a una reducció del tipus de gravamen sobre el valor cadastral passant del 0’59% al 0’55% per als béns immobles d’urbana residencials de la ciutat. «Una baixada d’impostos que implicaria una mitjana d’estalvi en el rebut de l’IBI entre 46,88 a 50 euros per unitat fiscal de caràcter residencial. Tanmateix, aquest estalvi no implicaria una reducció d’ingressos per oferir uns serveis municipals de qualitat perquè s’hagués vist compensat amb un ingrés molt més progressiu mitjançant l’aplicació de tipus de gravamen diferenciats sobre el 10 per cent dels béns immobles del terme municipal que per cada ús (Magatzem/estacionament, comercial, oci i hostaleria, industrial, sòl sense edificar…) tinguen un major valor cadastral».

El portaveu municipal de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha assenyalat que “insistim en la necessitat de què els socialistes impulsen una nova valoració general del cadastre. La Ponència sobre els valors dels béns immobles de Xàtiva es va fer en 2005 amb efectes de 2006 en un mercat immobiliari totalment disparat a l’alça. D’allò ja han passat més de deu anys sent aquest el termini que marca la Llei per a realitzar una nova valoració cadastral. Les valoracions de 2005, encara que amb rectificacions parcials que s’han fet són injustes. A més, la valoració de 2005 ja en el seu moment comptava amb importants punts febles que s’han mantingut i agreujat amb el pas del temps com ara la determinació dels àmbits de rústica i urbana”. L’IBI en l’actualitat suposa un terç del Pressupost Municipal.

D’una altra banda, i en termes generals, la nova fórmula d’aplicació de la taxa de l’aigua per consums «no està responent a l’objectiu proposat. De fet, els resultats econòmics per a la ciutadania no estan sent positius i en aquests moments no ens consta cap indicador que reflexe un ús més racional de l’aigua». Així la proposta presentada pel Grup Municipal de Xàtiva es planteja una nova aplicació per consums més raonable i sostenible en termes ambientals i impositius. «Malgrat tot, aquesta proposta ha estat rebutjada. Així com la totalitat del document proposat per Xàtiva Unida».

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here