Una inversió de 400.000 € recupera després de 4 anys les reparacions de les muralles del Castell de Xàtiva

0
2192
Imatge de la visita de Carmen Amoraga al Castell de Xàtiva

L’última intervenció de la Generalitat al castell de Xàtiva es remunta a 2013 quan es va finançar la reconstrucció del tram 12 de les muralles de Llevant

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha afirmat que es va a tornar a invertir en la reparació de les muralles del Castell de Xàtiva continuant amb el procés de restauracions de les muralles i torrasses en pitjor estat i amb perill de despreniment.

Amoraga ha dit que en els propers mesos sortirà a licitació el projecte que durant aquest any s’ha redactat per restaurar la Torrassa de l’extrem Est del Castell Menor, tram de Muralla E1 amb un pressupost de 400.533 euros. Les pluges van debilitant progressivament les tàpies primitius d’escassa qualitat i és necessària la seua consolidació.

L’última intervenció de la Generalitat al castell de Xàtiva es remunta a 2013 quan es va finançar la reconstrucció del tram 12 de les muralles de Llevant.

La directora general de Cultura i Patrimoni ha visitat el municipi de Xàtiva i s’ha reunit amb l’alcalde, Roger Cerdà, on s’ha fet efectiva la delegació de competències de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport a favor de la Comissió Mixta del patrimoni històric-Artístic de Xàtiva, en matèria de determinades intervencions en patrimoni cultural en el conjunt històric de Xàtiva.

“Conservar el patrimoni és una ocupació de totes les administracions i hem volgut involucrar els ajuntaments en la presa de decisions d’àmbit local i amb aquesta delegació de competències dotem a l’ajuntament de Xàtiva de més autonomia perquè podrà autoritzar obres al centre històric, sense necessitat que siguin autoritzades des conselleria”, ha explicat Carmen Amoraga.

Per la seua banda, Roger Cerdà ha comentat que “el motiu de la visita era explicar que les competències en matèria d’atorgament de llicències d’obra per als veïns del nucli antic es traslladen a la comissió mixta. Iniciem la redacció del pla especial del nucli antic com una de les primeres mesures d’aquest equip de govern i aquest era el segon pas. Una altra qüestió que hem conegut recentment és que dins del Pla Impuls, ja hem superat el nombre de 100 habitatges que opten a la subvenció, de manera que podrem esgotar al 100% les ajudes rebudes per la Conselleria per a la rehabilitació d’habitatges al nucli antic”.

La Llei de Patrimoni Cultural Valencià preveu que aquells ajuntaments que compten amb una comissió tècnica municipal de caràcter multidisciplinari i en la qual hi haja representació de la conselleria competent en matèria de cultura, podran sol·licitar la delegació de l’exercici de les competències.

Queden exceptuades d’aquesta delegació de competències les intervencions sobre els BIC de caràcter individual: no es pot delegar l’autorització de les seues intervencions ni dels immobles adjacents a aquests BIC, per reserva expressa en la resolució de delegació, així com les intervencions que afecten el subsòl i les intervencions de caràcter arqueològic.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here