Conselleria aprova la modificació del Pla d’Ordenació Urbana d’Ontinyent per a avançar en la construcció del nou hospital

0
853
Ontinyent ja té modificat el PGOU per habilitar el futur hospital.

Es crea una nova dotació assistencial de 28.067 m² per a la ubicació d’un centre hospitalari a la Vall d’Albaida

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, ha aprovat la modificació puntual núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Ontinyent, per la qual s’adapta la qualificació de part del sòl dotacional de la xarxa primària a projectes en fase d’execució com el nou hospital comarcal.

Així, amb aquesta modificació es crea una nova dotació assistencial de 28.067 m² per a la ubicació del futur centre sanitari de la Vall d’Albaida, que passa a situar-se en l’àrea de sòl d’ús terciari del Depòsit Duaner, d’acord amb els informes i els plans per a la pròxima construcció de l’edifici per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La parcel·la urbanitzada, que ja ha sigut adquirida per l’Ajuntament, disposa de bona accessibilitat des de la carretera CV-81 (Ronda sud d’Ontinyent) i es troba en els voltants de l’estació de ferrocarril Xàtiva-Alcoi. A més, el vial perimetral a la parcel·la, amb una superfície de 13.431 m², s’inclou en la xarxa primària viària a causa de la seua rellevància en l’estructura viària municipal derivada del seu ús hospitalari comarcal.

Barranc de Matamoros

La Comissió Territorial d’Urbanisme també ha autoritzat la reclassificació del tram de llit obert del barranc de Matamoros, inclòs actualment en el sector El Pla 2 del sòl urbanitzable industrial del PGOU d’Ontinyent, com a sòl no urbanitzable de protecció de llits amb la finalitat de preservar i millorar el traçat del barranc.

D’aquesta manera, considerats els problemes d’inundabilitat assenyalats en el Patricova i els criteris de preservació dels llits naturals vigents, s’amplia en 13.544 m² la reserva de sòl per a recuperació del llit i es defineixen per al sector condiciones d’urbanització per a la prevenció de riscos d’inundació.

El procés de tramitació d’aquesta modificació s’ha reduït a 20 mesos, incloent el preceptiu tràmit de dictamen el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la modificació de zones verdes, com a resultat de la posada en marxa de la plataforma Tàctica, en el marc del Pla Agilita Urbanisme, per part dels serveis urbanístics de la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here