Burjassot aprova un pressupost per al 2023 de 32 milions d’euros, prop d’un 12% més que l’any passat

0
259
Ajuntament de Burjassot.

L’increment s’atribueix als ingressos urbanístics per a futurs projectes que es realitzaran en el terme municipal de Burjassot i a un augment de les subvencions finalistes

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat els pressupostos per a l’exercici del 2023, uns pressupostos que ascendeixen a 32.382.789 euros i que suposen un augment de quasi el 12% respecte a l’any passat, que era de quasi 29 milions d’euros.

«L’objectiu és que aquest Ajuntament siga una administració ben gestionada i solvent, que redueix el seu endeutament, però que a més supose un compromís clar amb aquells ciutadans més desfavorits, que estan patint els efectes de la situació de crisi sanitària i econòmica que venim patint en l’últim any, al mateix temps que es milloren els serveis públics bàsics, les prestacions socials i les inversions, tot això sense augmentar en cap moment el nivell impositiu, ni en impostos, ni en taxes o preus públics, que porta més d’una dècada sense alces», s’afirma des del govern municipal.

El  cosistori destaca del pressupost de 2023 el seu «marcat caràcter social», amb unes despeses que continuen suposant quasi el 40% del pressupost total de la Corporació, sent la quantitat pròxima als 13 milions d’euros. De la totalitat del pressupost, més del 60% està dedicat íntegrament a serveis per a les veïnes i els veïns del municipi.

“Continuem treballant per i per a cada veïna i veí de Burjassot, i els Pressupostos així ho reflecteixen, sense augmentar impostos, buscant l’eficiència en la gestió, augmentant de manera important la despesa en neteja, en parcs i jardins, en serveis socials, en participació ciutadana i reduint l’endeutament a nivells mínims per als ciutadans. Són uns pressupostos que, a més, treballen per la sostenibilitat, la igualtat i el benestar”, ha apuntat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

L’increment en aquest exercici es deu a un augment dels ingressos urbanístics per a futurs projectes que es realitzaran en el terme municipal de Burjassot; a un augment de les subvencions finalistes dels Serveis Socials Generals (Contracte Programa); a la possibilitat de finançament donat la bona salut econòmica i reduït deute que té l’Ajuntament i a una major participació en els tributs de l’Estat, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.

Respecte a les despeses, el Pressupost Municipal de 2023 té un augment en el capítol de Personal, principalment en Serveis Socials, a causa del nou Contracte Programa i l’augment de noves places, així com les actualitzacions dels salaris dels treballadors de l’Ajuntament.

Respecte a la despesa en béns i serveis, s’ha incrementat la consignació en les aplicacions relatives als serveis municipals, entre altres la de conservació de vies pública i també concretament la partida de Recollida i Transport de Residus, Neteja Viària i Manteniment d’Espais Verds, adaptant la consignació de la partida amb l’import del nou contracte. S’ha incrementat el servei de prestació d’Ajudes a domicili per adaptar el servei a l’import de la subvenció rebuda, dins del programa general de serveis socials.

S’ha dotat una partida per a construir uns pressupostos participatius amb la quantitat de 150.000 euros, en benefici d’una major transparència en la confecció del pressupost amb l’objectiu de satisfer les propostes de la ciutadania; s’ha pressupostat la quantitat a pagar a l’EMTRE en relació a la taxa d’abocaments establida en l’import de 230.476,74€ i s’ha incrementat el pressupost destinat a energia elèctrica i gas, a fi d’atendre les despeses derivades del consum adaptat als nous preus.

S’han pressupostat noves inversions per a 2023, les quals se centren en el Pla Estatal d’Habitatge, el Xalet de Garín i l’adequació de la via pública La Devesa i finalment s’han generat nous serveis demandats per la ciutadania, a més de millores de la comunicació veïnal, i un augment de despeses en els serveis socials per a donar suport a la situació conjuntural del moment.

Cal tindre en compte també, en les despeses, la inclusió de subvencions, convenis o ajudes que no estaven contemplades en l’exercici de 2022 i que sumen més de 30.000 euros.

Respecte a l’endeutament municipal, l’Ajuntament de Burjassot té en aquests moments una taxa similar a la de l’any 2022 i que rondarà el 6% del pressupost, sent aquesta taxa molt reduïda respecte a èpoques anteriors. En finalitzar el 2022, el deute municipal quedarà establida en poc més de 3,5 milions d’euros, sent la reducció de l’última dècada pròxima a 25 milions d’euros, ja que l’any 2012 el deute real de l’Ajuntament estava en més de 28 milions d’euros.

El deute per habitant ha passat de 733 euros l’any 2012 a 92 euros per habitant l’any 2022, tenint en compte les previsions per a l’any 2023, executant els préstecs prevists, es mantindrien aquestes quantitats de 2022 i, en cas de no executar-los, continuaríem reduint el deute.

Les inversions, que s’incrementen en prop d’un milió d’euros, i la seua execució, està prevista mitjançant la sol·licitud de préstecs per l’Ajuntament, si fora necessari, encara que es preveu que no caldrà sol·licitar-los si el romanent de l’exercici anterior es troba en la mateixa línia que el de 2021 i que va rondar els cinc milions d’euros.

Amb tot això, el pressupost general per a 2023 de l’Ajuntament de Burjassot, és un pressupost adaptat a les necessitats del municipi i la seua actualitat, una declaració d’intencions de l’equip de govern amb un fort caràcter social i de servei públic, i defineix el marc sota el qual es regiran les possibles modificacions del mateix per a atendre les demandes dels veïns i les veïnes.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí