Altea aprova una modificació en l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública per evitar que bars i restaurants paguen l’ús durant 2020

0
611
Plaça de l'Ajuntament.

La Sessió Plenària celebrada per videoconferència quedava aprovada, per unanimitat, una disposició transitòria a l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública per la qual durant l’exercici 2020 queda suspesa l’aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions de terra, subsòl i vol a la via pública pel que fa a l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires.

Així ho reflecteix la proposta presentada per la regidora d’Hisenda, Xelo González, que ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Segons recull la proposta duta a Ple per l’edil d’Hisenda, “a causa de la situació de crisi econòmica accentuada que estem vivint i a l’efecte de donar suport als subjectes passius de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, que són la pràctica totalitat de negocis de restauració i hostaleria del municipi, que s’han vist afectats de manera extrema per l’estat d’alarma a conseqüència del COVID-19, la regidoria d’Hisenda considera oportú i necessari modificar l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Ocupacions de la Via Pública perquè durant 2020 queda suspesa la seua aplicació en el que es refereix únicament i exclusivament a l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires”.

Xelo González ha fonamentat la seua proposta en el que disposa l’art. 26.3 TRLRHL, “quan per causes no imputables a l’subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste o desenvolupe procedirà la devolució de l’import corresponent”. Al que ha afegit la descripció de les circumstàncies que la pandèmia del COVID-19 ha provocat “una destacable incidència en la utilització de les taules i cadires a les terrasses, que han portat a obtenir un mínim o nul benefici econòmic. Circumstàncies que impedeixen l’aplicació de les tarifes de l’Ordenança”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR  El cirujano elianero Anastasio Montero, en el comité asesor para el desconfinamiento

“A més de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la Taxa d’Ocupació de la Via pública, la Sessió Plenària ha recollit la lectura de la declaració institucional d’adhesió a la #AlianzaDeCohesión Europea. Una adhesió que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups polítics de la Corporació. La lectura de la declaració ha anat a càrrec de Maria Antonia Laviós, responsable de Participació Ciutadana, àrea que ha impulsat l’aposta alteana pel Euromunicipalismo”, asseguren fonts municipals.

El Ple ha aprovat també, per unanimitat, una modificació de crèdit amb una partida econòmica que passa de la regidoria de Participació Ciutadana a la d’Infraestructures per a l’execució del projecte de millora del camí que porta a l’Ermita de Sant Antoni a Cap Blanc, valorat en 48.187,40 €.

Un altre dels punts aprovats pel Ple ha estat el dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre informe als recursos de reposició, mesures cautelars, suspensió forçosa, acord plenari del 5 de març de 2020.

I l’adhesió de Juan Bernardo Such Oliver, guia turístic professional, al Consell Municipal de Comerç i Turisme ha estat l’últim punt de l’ordre del Dia aprovat, amb el suport de tots els grups.

Per a vore les notícies més destacades de hui, punxa ací

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here