L’Ajuntament de Sueca denunciarà públicament aquells que embruten els espais públics

CaixaBank - MyBox

0
1443
L'Ajuntament de Sueca vol conscienciar sobre la neteja viària

El consistori informa a la població de les sancions que s’imposen en cas d’incompliment de la norma regulada a l’Ordenança de policia i bon govern

L’Ajuntament de Sueca ha presentat este dimecres la nova campanya de conscienciació ciutadana que ha posat en marxa esta mateixa setmana a través dels seus perfils oficials en xarxes socials per tal d’informar la població de l’actual normativa regulada a l’Ordenança de policia i bon govern.

Amb el lema #ParticipaSuecaNeta, el consistori denunciarà públicament les conductes sancionables que detecte contra la via pública, el mobiliari urbà i els espais naturals del municipi, especialment aquelles relacionades amb la deposició del rebuig i residus. “Molts veïns desconeixen que estes conductes incíviques són punibles. I malgrat això, ocorren de manera molt reiterada. El que pretenem és que totes i tots siguen sabedors i bon coneixedors de la norma, que ningú tinga excusa per seguir amb estos incompliments que a més d’embrutar la ciutat, costen diners extra a totes les veïnes i a tots els veïns de Sueca” ha explicat la regidora de Medi Ambient i Neteja Viària, Isabel Jiménez.

Es tracta d’una campanya amb caràcter informatiu i explicatiu sobre els principals punts de la normativa per la conscienciació cívica. Des del consistori es multipliquen els esforços per arribar a tot allò que és competència municipal i que està regulat mitjançant contracte amb l’empresa concessionària del servei de recollida de residus i neteja viària. “Són molt freqüents els serveis extraordinaris i els baldejos en aquelles zones que es considera necessari i, en la mesura que és possible, s’atenen totes les demandes particulars que arriben i es prioritzen els condicionaments dels entorns més vulnerables, una feina que es fa en conjunt amb diferents regidories municipals, especialment en els moments que es disposen de més recursos humans, gràcies sobretot als programes d’ocupació als quals ens adherim contínuament” ha manifestat l’edil.

D’entre les sancions que es contemplen a l’ordenança de policia i bon govern hi ha faltes lleus com ara embrutar la via pública amb publicitat, així com pintar façanes o apegar cartells fora dels llocs habilitats a tal efecte, amb una multa d’entre 60,10 a 150,25 euros. Les sancions que s’entenen com a greus, amb multes d’entre 150,26 a 300,51 euros, són tirar el fem i deixalles als contenidors fora dels horaris previstos o sense bossa impermeable, canviar d’ubicació els contenidors o fer un ús indegut d’ells, així com deixar-los oberts o també depositar el fem, mobles o altres objectes fora dels contenidors o fora dels dies previstos. D’altra banda, es considera sanció molt greu, amb multes d’entre 300,51 i 450,76 euros, deixar residus propis de l’Ecoparc en llocs diferents als establerts.

Per a determinar la quantia de la sanció es tenen en compte diferents circumstàncies. Entre elles, s’atendrà sobretot la intencionalitat i negligència de l’infractor; la incomoditat, el perill, els danys i perjudicis causats a persones; la permanència o transitorietat dels riscos o perills inherents a l’activitat o la continuïtat, encara no sancionada prèviament, en la comissió de la mateixa infracció. També influiran altres factors com ara la conducta observada per l’infractor en ordre al compliment de les disposicions legals o la transcendència econòmica o social de la infracció.

La normativa pot consultar-se completa al web municipal al següent enllaç www.sueca.es/content/ordenances-generals

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here