Adif interromprà durant l’estiu la línia de tren Sagunt-Saragossa per obres de modernització

0
563
Estació del tren de Sagunt

El servei s’interromprà entre el 9 de juliol i el 5 d’octubre i s’oferirà un transport alternatiu per carretera, i el 15 de setembre es reprendrà la línia de rodalies C-5 entre Sagunt i Caudiel

Adif durà a terme entre el 9 de juliol i el 5 d’octubre un conjunt d’obres per a avançar en el desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla Director de la línia Saragossa-Terol-Sagunt. Davant esta actuació hi haurà una interrupció del servei ferroviari en estiu i fins principis de la tardor, per a la qual cosa s’oferirà un servei alternatiu de transport per carretera. D’una altra banda es preveu reprendre el trànsit de la línia C-5 de rodalies Sagunt-Caudiel a partir del 15 de setembre.

Els treballs que es desenvoluparan durant aquest període contemplen treballs d’adequació de via i infraestructura en el tram Terol-Sagunt i l’execució d’actuacions singulars entre Terol i Saragossa per al foment del trànsit ferroviari de mercaderies, així com la reparació de cinc terraplens i l’adaptació de vies d’apartat de 750 metres.

Pla Director de modernització i manteniment

Aquestes actuacions s’emmarquen en el pla d’inversions compromés per a assegurar la competitivitat de la línia Saragossa-Terol-Sagunt com a eix estratègic del Corredor Cantàbric-Mediterrani, la inclusió del qual en el Corredor Mediterrani europeu va ser aprovada a l’abril passat.

Aquest Pla Director, amb un horitzó temporal d’execució fins a 2022/2023 i una inversió inicial global prevista de 386,6 milions d’euros, té com a objectiu millorar de forma significativa l’estat de la infraestructura actual per a continuar potenciant aquest tram del Corredor Cantàbric-Mediterrani, especialment per al tràfic de mercaderies.

En aquest sentit, el Pla s’orienta a facilitar les connexions ferroportuàries i amb centres logístics en aquest eix ferroviari estratègic, de gran importància en discórrer per territoris que representen el 21% del PIB de l’Estat.

Fins al moment, s’han realitzat o es troben en ejecuciónobras adjudicades per valor global de més de 64 milions d’euros per a desenvolupar actuacions de millora de la infraestructura i de la capacitat i prestacions de la línia, com la supressió de 8 limitacions temporals de velocitat, la instal·lació del sistema tren-terra, la renovació d’11 estructures per a l’augment de la capacitat portant 22,5 tones per eix, o l’adaptació d’estacions a la circulació de trens de mercaderies de 750 metres. Així mateix, s’han adjudicat contractes de subministrament de materials per a l’execució d’obres per import conjunt de 30,8 milions d’euros .

Mitjançant les actuacions executades fins al moment (supressió de 8 limitacions temporals de velocidade implantació del sistema tren terra, fonamentalment), s’ha augmentat la disponibilitat de la infraestructura en permetre circulacions les 24 hores i s’han reduït els temps de viatge de l’ordre de 3 hores per als tràfics de mercaderies, incrementant els solcs fins a quasi 30 trens setmanals, i de 23 minuts per als serveis de viatgers.

A més, s’ha homogeneïtzat la càrrega màxima de les circulacions de mercaderies, millorant la seua competitivitat, ja que l’augment de la capacitat portant permet que un tren transporte un 12,5% més de càrrega.

D’altra banda, Adif treballa en la futura electrificació de la línia, que suposarà una inversió aproximada superior als 200 milions d’euros.Així, es troben enfase de redacció els projectes de línia aèria de contacte (catenària) en tot el recorregut de la línia, així com els relatius a subestacions i centres de autotransformación associats, telecomandament d’energia i línia d’alta tensió en el tram Terol-Saragossa. Així mateix, pròximament es licitaran les obres de subestacions i centres de autotransformación associats, telecomandament d’energia i línia d’alta tensió en les àrees de Cariñena i Villafranca.

També es troba en fase de contrataciónla redacció dels projectes d’ampliació del gàlib en túnels i passos superiors de la línia, una actuació necessària per a l’electrificació de la infraestructura.

Finalment, es troba redactat el projecte d’implantació del Bloqueig Automàtic en tota la línia, la implantació de la qual suposarà una notable millora en la gestió del trànsit en aportar major fiabilitat. La instal·lació d’aquest sistema està valorada en uns 31,5 milions d’euros.

Una vegada completat tot el Pla Director, la línia disposarà de major capacitat; s’incrementarà la velocitat màxima de circulació i, en conseqüència, es reduiran de forma substancial els temps de viatge, tant per als viatgers com per a les mercaderies; millorarà la competitivitat dels serveis de càrrega; sepodrán incorporar trens elèctrics; s’oferiran millores de paràmetres de fiabilitat i confort; es reduirà la probabilitat d’incidències; i, finalment, la línia serà plenament interoperable amb els corredors Atlàntic i Mediterrani.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí