Educació obri el termini d’inscripció per a les proves de Graduat en ESO per a majors de 18 anys

0
643

[Img #22677]La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport obri, el divendres 1 d’abril, el període d’inscripció per a les proves per a l’obtenció directa del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a majors de 18 anys. Les sol·licituds es podran realitzar telemàticament durant tot el mes d’abril i posteriorment s’hauran de presentar, bé directament a la seu de Conselleria, a les delegacions territorials o bé a través del PROP, oficines de correus i altres registres habilitats. El període d’inscripció estarà obert durant tot el mes d’abril i els aspirants han d’haver complit 18 anys, com a mínim, al llarg de l’any 2016. Les proves, es realitzaran el divendres 3 de juny, tindran lloc simultàniament en tribunals repartits per tot el territori valencià. Per a consultar més informació, així com per accedir a la sol·licitud telemàtica al següent enllaç:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través d’aquests exàmens, té com objectiu permetre l’accés a noves oportunitats de millora de la qualificació acadèmica i d’inserció laboral.

Estructura de la prova, convocatòries i convalidacions

La prova s’estructura de la següent manera:

De 09:30 a 11:30 hores, es realitzarà el primer exercici, relatiu a l’àmbit Científic-Tecnològic, que engloba els següents tres mòduls: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
De 12:00 a 14:00 hores, tindrà lloc l’exercici de l’àmbit de Ciències Socials, que conté dos mòduls: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Històricoculturals.
De 16:00 a 19:00 hores es desenvoluparà l’àmbit de Comunicació, format pels mòduls de Valencià, Castellà i Llengua estrangera, on l’aspirant en el moment de la inscripció haurà de triar d’entre els següents idiomes: Anglès, Francès, Italià o Alemany.

Les persones que superen algun mòdul, però no la totalitat, conservaran la nota obtinguda per a següents convocatòries. A més, també hi ha la possibilitat d’exempció de mòduls per matèries aprovades de 4t d’ESO, de 2n nivell del Cicle II de la Formació de Persones Adultes, de 2n curs de PDC i de 2n nivell de PQPI.

D’aquests exàmens es realitzen dos convocatòries anuals en els mesos de juny i octubre. La matrícula, que és gratuïta, es formalitza en el mes d’abril per a la convocatòria de juny i durant la segona quinzena d’agost i primera setmana de setembre per a les proves d’octubre, de les quals encara no s’ha publicat la convocatòria.

Els tribunals avaluadors, que es distribueixen per tot el territori valencià a fi de facilitar l’accés de tots els ciutadans i ciutadanes, estan integrats per 4 professors del Cos d’Ensenyament Secundari.
Materials de preparació

Per a aquells aspirants que vulguen preparar-se de forma autònoma, l’Administració educativa publicarà uns materials didàctics basats en l’autoaprenentatge. Es tracta d’una col·lecció integrada pels següents mòduls: Castellà; El Món del Treball; Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia, que es troben disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, al següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/materiales-didacticos-de-autoaprendizaje

Aquests materials poden ser descarregats de forma totalment gratuïta. A més, per orientar l’estudi, en aquesta mateixa pàgina web es troben els fascicles de totes les proves celebrades fins a la data al següent enllaç
http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres
Les persones majors de 18 anys poden obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a través d’aquests exàmens, però també com a alumnes oficials a les escoles de Formació de Persones Adultes, en les modalitats presencial ia distància.