Pedreguer aprova el quart Pla Local d’Ocupació amb un pressupost de 200.000 €

0
368

Concretament, els llocs de treball a cobrir mitjançant el taller seran els d’auxiliar d’ajuda a domicili (8 persones en 2 torns de 5 mesos), suport administratiu (6 persones en 2 torns de 5 mesos), peó agrícola i forestal i de serveis generals (66 persones en 3 torns, el primer de 4 mesos i els altres de 3). Els beneficiaris del pla seran persones veïnes del municipi desocupades inscrites en la corresponent oficina del Servef i en l’Agència de Col•locació de Creama de Pedreguer, i tindran preferència aquelles persones més afectades per la crisi i les aturades de llarga duració. Les persones participants rebran una formació i orientació laboral per tal de facilitar-los les eines a utilitzar en la recerca de treball, alhora que estaran cobertes per una assegurança de responsabilitat civil.
Aquest pla podrà realitzar-se gràcies a una consignació de 200.000 euros prevista en el Pressupost Municipal de 2016. Per primera vegada, aquesta quantitat prové d’una partida autònoma i no és el fruit de la voluntat del Programa de Pressupostos Participatius, com  era el cas de les tres edicions anteriors.